Rusza rekrutacja na studia Event Management na UW

Rusza rekrutacja na studia Event Management na UW
Dnia 17 września ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu Event Management organizowanych przez Stowarzyszenia Branży Eventowej wraz z Wydziałem Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2012-2013.

Otwarcie nowego kierunku jest konsekwencją realizowanej misji edukacyjnej SBE. Koncepcja została omówiona szczegółowo podczas spotkania z władzami Wydziału Zarządzania UW przy okazji wspólnej konferencji, która obyła się w maju tr.

Opis studiów:
Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

1. Marketing/Komunikacja 360
2. Wstęp do prawa cywilnego/administracyjnego
3. Zarządzanie projektami/procesowe
4. Przywództwo i zarządzanie ludźmi
5. Prawo w marketingu i eventach
6. Public Relations/Sponsoring
7. Internet i social media w eventach
8. Wystąpienia publiczne /prezentacje
9. Psychologia i socjologia w eventach
10. Negocjacje/Analiza konkurencji
11. Internet i social media w eventach
12. Brief – od kreacji do ewaluacji
13. Charakterystyka i rodzaje eventów
14. Event w strategii firmy
15. Event jako narzędzie sprzedaży
16. Event jako narzędzie HR
17. Obiekty eventowe - charakterystyka, wymagania, współpraca
18. Scenotechnika: światło, dźwięk, multimedia, scenografie
19. ROI w eventach /Ewaluacja Eventów
20. Zarządzanie klientami/Account Management/Team Management
21. Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
22. Kurs pierwszej pomocy
23. CSR

Sylwetka absolwenta
Studia skierowane są zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciały by usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.