Rusza kolejna edycja badań statystycznych

Rusza kolejna edycja badań statystycznych

W maju ukaże się raport podsumowujący ruch turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie w 2013 roku, ale już dziś pomorskie obiekty zachęcane są do wzięcia udziału w tegorocznej edycji badań.

Gdańsk Convention Bureau GOT prowadzi badania ruchu turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie od 2009 roku. Co roku zespół zwraca się do hoteli, centrów konferencyjnych, obiektów sportowych, kulturalnych, uczelni wyższych o wypełnienie ankiety statystycznej, w której prosi o informacje dotyczące zorganizowanych wydarzeń biznesowych.

Zebrane dane są co roku publikowane w formie raportu statystycznego dostępnego w wersji online oraz w wersji drukowanej. Dokument, opracowywany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim jest jedynym tego typu dokumentem, tak szczegółowo charakteryzującym turystykę biznesową w Gdańsku i Regionie.

Badania statystyczne są niezwykle ważnym źródłem wiedzy o danym regionie, pozwalają przewidywać trendy, budować strategię działania, ale też umożliwiają ocenę efektów podejmowanych działań. W przypadku przemysłu spotkań statystyki pełnią też inną, istotną funkcję. Na ich podstawie bowiem tworzy się rankingi - krajowe oraz zagraniczne. Pozycja danego miasta w rankingu ma znaczenie przy wyborze danej destynacji jako miejsca organizacji konferencji.

INFORMACJA PRASOWA