Restrukturyzacja portfela hoteli Grupy Orbis trwa

Restrukturyzacja portfela hoteli Grupy Orbis trwa
W dniu 18 września 2012 roku, zgodnie z polityką restrukturyzacji portfela hotelowego Grupy Orbis oraz założeniami strategii „asset light”, została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Kupującym hotel jest Bachleda Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Łączna cena nabycia to 52 mln zł netto.

Orbis planuje przekazanie hotelu w dniu podpisania umowy przyrzeczonej w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Warunkami podpisania umowy przyrzeczonej jest uzyskanie zgód Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis S.A. oraz zawarcie z nabywcą umowy franczyzy, na mocy której hotel Kasprowy pozostanie w sieci Mercure.

Podpisana wczoraj umowa sprzedaży jest wynikiem realizacji strategii „asset light”, mającej na celu restrukturyzację obecnego portfela hoteli i dalszy rozwój sieci hotelowej Orbis w oparciu m.in. o franczyzę i umowy o zarządzanie.

Komunikat Prasowy