Raport bazy hotelowej

Raport bazy hotelowej

W roku ubiegłym, w Polsce przybyło ponad 160 obiektów hotelowych oraz około 9 tysięcy miejsc noclegowych. Tak wynika z raportu magazynu "Wiadomości turystyczne"oraz Izby Turystyki. Według autorów raportu w 2009 roku ceny za pokoje hotelowe spadły nawet o 20 do 30 procent.

Owy spadek cen wywołał ogólnoświatowy kryzys. Z powodu gwałtownie zmniejszającej się liczby turystów hotele, by przetrwać, musiały zacząć obniżyć ceny, co w efekcie pociągało za sobą zwiększenie oferty gastronomicznej i podniesienie poziomu usług.

Prezes Instytutu Turystyki uważa, że polski rynek hotelarski ciągle znajduje się w ciężkiej sytuacji.  Nadrzędnym powodem tego stanu rzeczy jest znacznie mniejsza liczba turystów podróżujących po Europie jak również większe ograniczenie przez firmy wyjazdów służbowych.

W 2009 roku nocowało w polskich hotelach około 3 miliony 100 tysięcy turystów zagranicznych. Ich liczba spadła aż o 4 procent w stosunku do 2008 roku. Największe jednak spadki dotyczą turystów z Rosji aż o 18 procent oraz Wielkiej Brytanii o ponad 12 procent.

Źródło: e – hotelarz.pl