Ramię w ramię - Nauka i biznes na targach EuroLab oraz CrimeLab

Ramię w ramię - Nauka i biznes na targach EuroLab oraz CrimeLab
Zakończyły się jubileuszowe XV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz II Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Swoją ofertę zaprezentowało 170 wystawców, a targi odwiedziło ponad 5700 osób. Odbyło się 17 merytorycznych wydarzeń towarzyszących, w których udział wzięło łącznie około 1500 osób. Obie imprezy wystawiennicze, zorganizowane przez firmę MT Targi Polska, odbyły się w dniach 10-12 kwietnia 2013 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c.

Targi EuroLab oraz CrimeLab to wydarzenia dedykowane przedstawicielom wszystkich rodzajów laboratoriów, m.in. chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych i kryminalistycznych. Polscy i zagraniczni dostawcy oraz producenci przedstawili swoją ofertę w zakresie sprzętu, narzędzi i aparatury wykorzystywanej w laboratoriach. Na targach obecne były także instytuty badawcze, które prezentowały swoje najnowsze osiągnięcia badawcze.

Piętnasty jubileusz targów EuroLab był wyjątkową okazją do podsumowań i podziękowań. Podczas uroczystego otwarcia obu imprez, Urszula Potęga, prezes firmy MT Targi Polska, organizatora targów EuroLab i CrimeLab, wręczyła Grand Prix Prof. dr hab. Michałowi Kleiberowi - Prezesowi Polskiej Akademii Nauk i Patronowi Honorowemu Targów EuroLab oraz Prof. dr hab. Ewie Bulskiej - Przewodniczącej Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Grand Prix to wyraz wdzięczności za współpracę i okazywane przez lata wsparcie. Prezes Urszula Potęga podziękowała również osobom, firmom i instytucjom, które od 15 lat współtworzą targi EuroLab i w sposób szczególny przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia.

„Jestem bardzo dumna i wzruszona z powodu Grand Prix, które otrzymałam z rąk Pani Prezes Potęgi. Ponad 16 lat temu spotkaliśmy się jako przedstawiciele dwóch różnych światów. Wtedy było to unikalne, aby nauka uniwersytecka współpracowała z takim biznesem. Zaczęliśmy się nawzajem wyczuwać i poznawać. Początkowo mówiliśmy zupełnie odmiennymi językami, mieliśmy inne priorytety, ale obie strony miały w sobie ciekawość i chęć zrobienia czegoś wspólnie. Dla mnie to niesamowicie ważne, że zbliżyliśmy te dwa światy, to także ogromna przygoda” – podkreśla Prof. dr hab. Ewa Bulska.

Siła wystawców
Na targach EuroLab oraz CrimeLab swoją ofertę przedstawiło 170 wystawców z Polski i zagranicy, w tym z Chin, Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Słowenii. Firmy i instytuty zaprezentowały nie tylko najnowsze osiągnięcia naukowe, ale także sprzęt, który pozwala na zaawansowane badania i w praktyce wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w ramach sektorów: analityki chemicznej, Life Science, biotechnologii, metrologii oraz techniki kryminalistycznej.

Nowością targów EuroLab była m.in. prezentacja możliwości laboratoriów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem Leszka Bukowskiego z Departamentu Technologii GDDKiA, celem obecności na targach było pokazanie szerszej grupie społecznej czym instytucja się zajmuje, a także pokazanie wchodzących w jej skład laboratoriów drogowych. Sprawdzane są w tam m.in. właściwości materiałów użytych przez wykonawców oraz parametry wytrzymałościowe, co z kolei ma wpływ na wykonanie i trwałość budowanych i użytkowanych dróg. „Zainteresowanie odwiedzających naszym stoiskiem było duże. Bardzo nas to cieszy, bo dzięki temu docieramy do coraz szerszej świadomości społecznej i możemy pokazać, że pieniądze, które przeznaczane są na drogi, m.in. dzięki naszej skrupulatnej i konsekwentnej kontroli, są dobrze wydawane. Staraliśmy się wyjaśniać zwiedzającym jak działają nasze laboratoria, choć to oczywiście tylko ułamek tego, co robimy. Targi umożliwiają nam przedstawienie tych działań obrazowo i w ciekawy sposób” – podsumowuje.

Na targach CrimeLab z kolei zaprezentowane zostały osiągnięcia naukowe, nowoczesne technologie oraz metody badawcze stosowane w technice kryminalistycznej. Stoisko Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przyciągało uwagę odwiedzających, umożliwiając obserwację niedostępnych na co dzień dla oka laika urządzeń i działań, np.: wariografu, sporządzania portretów pamięciowych oraz pracy techników kryminalistyki na miejscu zdarzenia, którzy ujawniali i zabezpieczali ślady. Dodatkowo przed halą wystawienniczą stanęło mobilne laboratorium, w którym w ramach ogólnoświatowego projektu MASStastic Voyage, zwiedzający mogli zbadać próbki i porozmawiać z najlepszymi specjalistami aplikacyjnymi techniki LC/MS/MS.

Jak mówi Piotr Trojanowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP - „Na targi zaprosiliśmy kolegów z policji czeskiej, słowackiej i naszych techników. Chodziło nam o to, aby w zainscenizowanych miejscach zdarzeń zobaczyć jak technicy pracują, jakich materiałów i środków używają, jak ujawniają i zabezpieczają ślady” – dodaje. W przyszłym roku na targach CLKP deklaruje chęć zaproszenia innych grup oględzinowych, np. z Niemiec i Holandii, a wszystko to ma na celu wypracowanie wspólnych standardów postępowania w miejscu zdarzenia. „Zainteresowanie zwiedzających stoiskiem CLKP przekroczyło nasze oczekiwania, choć i tak spodziewaliśmy się dużej liczby gości. Nasze stoisko odwiedziło również wielu studentów” – cieszy się Piotr Trojanowski.

Najlepsze produkty targów EuroLab 2013
Rozstrzygnięto konkurs o tytuł najlepszego produktu targów EuroLab 2013 w trzech kategoriach. Zwycięzcy będą mogli sygnować swoje produkty unikalnym, a zarazem rozpoznawalnym w branży logotypem „Najlepszy Produkt Targów EuroLab 2013”.

W kategorii „Laboratoryjna aparatura pomiarowa” zwycięzcą został Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD za Edukacyjny System Optyczny ESO. Wyróżniono natomiast firmy: Anton Paar Poland Sp. z o.o. za urządzenie CBOXQC do pomiaru zawartości CO2 i O2 w napojach oraz Wyatt Technology Europe GmbH za Eclipse DUALTEC. W tej kategorii zgłoszenia oceniali przedstawiciele Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugą ocenianą kategorią była „Terenowa aparatura pomiarowa”, w której zgłoszone produkty podlegały ocenie ekspertów Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym. Zwycięzcą została firma IRtech Beata Kasprzycka za urządzenie TRIDION-9TM GC-TMS. Jury wyróżniło również Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD za optoelektroniczny biotester toksyczności ścieków OBTW oraz firmę Tusnovics Instruments Sp. z o.o. za XANTUS – 2(785/1064).

Trzecia konkursowa kategoria obejmowała „Wyposażenie laboratorium”, a oceniającymi byli przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Eksperci wyłonili zwycięzcę, którym została Korporacja Wschód Sp. z o.o. za zestaw pomiarowy ITS-IP do badań wzmacniaczy obrazu. Wyróżniono firmy: Biogenet za Fitotron FITO700 oraz Keyence International (Belgium) NV/SA za mikroskop cyfrowy VHX-2000.

Z kolei organizator, firma MT Targi Polska, nagrodził wystawców za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoiska targów EuroLab. Laureatem została firma Koettermann, wyróżniono także firmy: A.G.A. Analitycal oraz Polygen Sp. z o.o.za wspólne stoisko oraz firmę SHIM-POL.

Unikalna okazja do pogłębienia wiedzy
Obu wydarzeniom towarzyszyła unikalna oferta wydarzeń merytorycznych, przygotowana we współpracy z instytucjami naukowymi, wiodącymi laboratoriami i najwyższej klasy ekspertami. Ich program zapewniał możliwość pozyskania opinii autorytetów z branży oraz poznanie światowych trendów i osiągnięć.

Odbyło się 17 wydarzeń naukowych, w których wzięło udział ponad 1500 osób. Wysoką frekwencję odnotowało m.in. seminarium „Chemik na tropie fałszerstw: leki, dopalacze i narkotyki” zorganizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Leków, Komitet Chemii Analitycznej PAN oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także seminarium „Jakość w kryzysie” prowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji. Odwiedzający mogli wziąć również udział w seminarium „Analizy chemiczne próbek stałych w mikroobszarze – teraźniejszość i przyszłość badań w Państwowym Instytucie Geologicznym”, którego organizatorem był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, a także w konferencji tematycznej pt. „Zastosowanie laboratoryjnych badań molekularnych w diagnostyce i prewencji chorób o największym znaczeniu społecznym” prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB wraz z Polskim Komitetem Normalizacyjnym poprowadził cykl wykładów „Problemy laboratoriów”. Ważnym spotkaniem były również certyfikowane warsztaty TrainMiC® pt. „Certyfikowane materiały odniesienia, kryteria doboru i stosowania w pomiarach chemicznych”, których gospodarzem był Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Inne seminaria, które miały miejsce to „Wstęp do nanotechnologii – perspektywy rozwoju w Polsce” organizowane przez Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, cykl referatów prowadzony przez Główny Urząd Miar, konferencja Instytutu Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej pt. „BIOtechnologia zaczyna się od komórki”.

W trakcie trzech dni trwania targów odbyły się również wystąpienia wystawców, które obejmowały prezentacje produktów, a także pokazywały ich zastosowanie w pracach laboratoriów.

Nad najwyższym poziomem merytorycznym wydarzeń towarzyszących czuwała Rada Programowa, składająca się z wybitnych naukowców i ekspertów, którzy przewodniczą kluczowym instytucjom naukowo-badawczym w Polsce. Prof. dr hab. Ewa Bulska – Przewodnicząca Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, wchodząca w skład Rady Programowej, zaznaczała: „Dla mnie, jako dla chemika, badacza, pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego targi EuroLab to bardzo ważne wydarzenie. To doskonałe miejsce, aby porozmawiać z producentami, a nie tylko sprawdzić w Internecie specyfikację i możliwości pomiarowe urządzeń. Można także trochę ponegocjować ceny. Bardzo wysoko oceniam potencjał takich spotkań”. Zwraca także uwagę, że warsztaty i wydarzenia naukowe to coś, co przyciąga odwiedzających, ponieważ przedstawiane są tam atrakcyjne i unikalne tematy. Prezentowane podejście jest bardziej praktyczne, gdyż osiągnięcia naukowe są pokazane od strony ich realizacji w praktyce. Profesor podkreśliła, że EuroLab to unikalne połączenie prezentacji wystawców, możliwości spotkania i porozmawiania z nimi, a także imprez towarzyszących, w postaci warsztatów, gdzie branżowe instytuty pokazują swoje osiągnięcia w sposób przyjazny dla użytkownika. „Kombinacja tych elementów to klucz do tego, że targi EuroLab cieszą się tak dobrą opinią i odnoszą sukces. Pod tym względem nie są to typowe targi, to przenikanie sfery biznesu i nauki” – podsumowuje Prof. dr hab. Ewa Bulska.

W ramach targów CrimeLab bardzo szerokie grono zainteresowanych zgromadziła międzynarodowa konferencja „Miejsce zdarzenia” wraz z praktyczną częścią warsztatową poświęconą oględzinom miejsca zdarzenia, przygotowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy wraz z Europejską Siecią Instytutów Nauk Sądowych oraz Fundacją Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Wydarzenie to wpisało się w jeden z najważniejszych celów europejskiej kryminalistyki, tj. ujednolicenie kształcenia techników i wypracowanie spójnych schematów postępowania specjalistów na miejscu zdarzenia. To z kolei ma zapewnić najwyższą jakość usług kryminalistycznych w Europie, a zarazem ułatwić prowadzenie śledztw i dochodzeń o charakterze międzynarodowym. Zdaniem Piotra Trojanowskiego, Naczelnika Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP, wartością dodaną targów była udana konferencja, na której dopisali także zagraniczni goście z Niemiec, Danii, Holandii, Litwy, Estonii, Mołdawii, a także profesor ze Stanów Zjednoczonych. Podkreśla również fakt, że obecność CLKP na targach to element prewencji kryminalnej.

Prestiż targów
Patronat Honorowy nad targami EuroLab 2013 objęli: Stefan Niesiołowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Prof. dr hab. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Targi CrimeLab 2013 odbyły się pod Patronatami Honorowymi: Ryszarda Kalisza - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Konstantego Miodowicza - Członka Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Stefana Niesiołowskiego - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Jarosława Gowina - Ministra Sprawiedliwości. 


INFORMACJA PRASOWA