Prywatyzacja WPUT z Katowic

Prywatyzacja WPUT z Katowic
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych (WPUT) z Katowic, będące własnością Skarbu Państwa, jest obecnie ostatecznie prywatyzowane. WPUT zarządza trzema katowickimi hotelami – Katowice, Śląski i Polonia oraz bytomskim hotelem Bristol. Obecnie prowadzone są rozmowy w dwoma zainteresowanymi kupnem przedsiębiorstwami – firmą Opal z Katowic oraz firmą z Łodzi.

Źródło: Polska Dziennik Zachodni