Prywatyzacja Centrum - Hotele

Prywatyzacja Centrum - Hotele
Ministerstwo Skarbu Państwa zaczęło prywatyzację spółki Centrum – Hotele, która zarządza pięcioma łódzkimi hotelami: Centrum, Światowid, Savoy, Mazowiecki i Polonia Palast.

Wszystkie hotele są zlokalizowane w centrum Łodzi. Są to hotele średniego szczebla. Hotele Centrum i Światowid mają po trzy gwiazdki, natomiast Savoy i Mazowiecki po dwie, a Hotel Palast – jedną.

Przez ostatnie lata pięć hoteli miało obroty na poziomie 20 mln zł rocznie. W 2007 roku spółka osiągnęła zysk w wysokości 1,7 mln zł. W spółce znajduje zatrudnienie około 200 osób.

Źródło: Dziennik Polska