PowerSport odznaczony certyfikatem Wiarygodna Firma

PowerSport odznaczony certyfikatem Wiarygodna Firma
PowerSport otrzymał Certyfikat i dołączył do programu Wiarygodna Firma Program Wiarygodna Firma powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich przedsiębiorców, którzy stosują etyczne postawy w biznesie. Uczestnicy programu otrzymują Certyfikat Wiarygodności o unikalnym kodzie, który jest dowodem niezachwianej płynności finansowej firmy, bieżącej realizacji zobowiązań finansowych oraz posiadania statusu aktywnego podmiotu czy instytucji.

Program Wiarygodna Firma dedykowany jest każdej firmie i instytucji użytku publicznego i społecznego, niezależnie od czasu jej funkcjonowania czy prowadzenia działalności gospodarczej.

- Od początku naszej działalności dużą uwagę zwracaliśmy na terminowe płatności dla naszych podwykonawców. W rozmowach z korporacjami staramy się promować branżę eventową jako solidnego partnera i wypracowywać korzystne dla oby stron warunki współpracy. Bardzo miło nam więc znaleźć się w prestiżowym gronie Wiarygodnych Firm. – mówi Olga Krzemińska, Managing Director PowerSport.

Warunkiem uczestnictwa w Programie i otrzymania unikalnego wyróżnienia w formie Certyfikatu jest:
1) przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk jako integralnej części Programu Wiarygodna Firma,
2) wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie oraz dostarczenie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy w celu zakwalifikowania do Programu,
3) akceptacja Regulaminu Programu,
4) przejście pozytywnej trzystopniowej weryfikacji wiarygodności płatniczej i posiadania statusu aktywnego podmiotu gospodarczego. Weryfikacja przeprowadzana jest w oparciu o opracowane, przewidziane Regulaminem procedury, przez strategicznego Partnera Programu e-Kancelarię GPF SA.

Podmiot wyróżniony tytułem Wiarygodnej Firmy zaświadcza, że nie tylko akceptuje, ale też zobowiązuje się stosować Kodeks Dobrych Praktyk w życiu codziennym prowadzonego biznesu.

Program Wiarygodna Firma dedykowany jest także instytucjom użytku publicznego i społecznego, które wyróżniają się transparentnością, wiarygodnością i rzetelnością w realizowaniu swoich celów statutowych i misji, dla których zostały powołane. Uzyskanie przez nich Certyfikatu jest świadectwem godnej zaufania instytucji.

Program Wiarygodna Firma jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, którego misją jest wspieranie przedsiębiorstw w budowaniu reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji. Uczestnicy Programu Wiarygodna Firma mogą posługiwać się Certyfikatem Wiarygodności, czyli najbardziej aktualną informacją o solidności, rzetelności i wypłacalności firmy.

***
PowerSport – agencje eventowa i incentive. W 2010 , 2011, 2012 i 2013 odznaczona Certyfikatem Polish Product. Rok 2011 uhonorowana również medalem Meeting Planner w kategorii Wydarzenie/Usługa Roku. W 2012 roku laureat Polskiego Internetu w kategorii "Rozrywka i Rekreacja". 26 kwietnia 2013 roku laureat MP power awards w kategorii Teambuilding/Outdoor.

INFORMACJA PRASOWA