Pomorski rynek spotkań w 2010 roku w świetle badań Gdańsk Convention Bureau

Pomorski rynek spotkań w 2010 roku w świetle badań Gdańsk Convention Bureau
Z przyjemnoscią informujemy, iż dostępna jest druga edycja raportu o stanie pomorskiego rynku spotkań za rok 2010 pn. "Promocja Turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Regionu. Pomorski rynek spotkań i perspektywy jego rozwoju". Raport dostępny jest w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie http:// www.gdanskconvention.pl

Dane pochodzą z własnych badań Gdańsk Convention Bureau, które były prowadzone w Gdańsku i Regionie w roku 2010. Na mocy porozumienia z Polską Regionalną Organizacją Turystyczną (PROT) Gdańsk Convention Bureau jest jedyną jednostką odpowiedzialną za promocję turystyki biznesowej w całym województwie Pomorskim, a co za tym idzie za gromadzenie tych danych i opracowywanie ich w formie corocznego raportu.

Badania Gdańsk Convention Bureau zostały uzupełnione o dane z raportu ICCA - International Congress and Convention Association - największego stowarzyszenia skupiającego profesjonalistów branży spotkań na świecie. ICCA analizuje rynek spotkań stowarzyszeń, które odpowiadają trzem kategoriom: muszą być cykliczne, skupiać min. 50 osób oraz migrować przynajmniej pomiędzy trzema krajami. Dlatego też raport ten pokazuje tylko wycinek całości rynku spotkań i aby uzyskać szerszy obraz, konieczne jest uzupełnienie tych badań o badania prowadzone na rynku lokalnym.

Badaniami objęto 74 obiekty z Województwa Pomorskiego (Gdańsk-37, Sopot-14, Gdynia-14, Region-9), które posiadają ofertę konferencyjną, głównie hotele, parki technologiczne, duże centra konferencyjno-targowe (Polska Filharmonia Bałtycka, Hala Widowiskowo-Sportowa w Gdyni, Ergo Arena, MTG SA). Współpracę nawiązało o ok. 10 proc. więcej obiektów niż w roku 2009, co stanowi dobrą prognozę przyszłej, coraz owocniejszej współpracy przy zbieraniu danych.

Badania prowadzone przez GCB wykazały, że w 2010 roku na terenie Gdańska i Regionu zorganizowano 3220 imprez (wzrost o 1786 spotkań w porównaniu z rokiem 2009), z czego aż 3168 miało charakter krajowy, a tylko 52 międzynarodowy. Największą liczbę stanowiły szkolenia (38 proc.) oraz konferencje/kongresy (21 proc.).

Badania Poland Convention Bureau, które prowadzi badania dla całej Polski, wskazują na podobny trend dla całego kraju. Aż 94 proc. wszystkich zorganizowanych wydarzeń odbyło się z udziałem Polaków. Trójmiasto zajęło trzecie miejsce, zaraz za Krakowem i Warszawą, pod kątem liczby zorganizowanych spotkań w roku 2010, jednak biorąc pod uwagę tylko wydarzenia korporacyjne (w tym szkolenia) było na drugim miejscu z liczbą 2158.

Jak wynika z analizy pomorskiego rynku najwięcej odbyło się spotkań jednodniowych, które stanowiły aż 58 proc. wszystkich wydarzeń. Natomiast najpopularniejszym okresem organizowania spotkań są miesiące od maja do listopada, przy czym czerwiec, wrzesień i październik bezsprzecznie od wielu lat, pozostają najpopularniejszymi miesiącami. Należy zaznaczyć, że są to tendencje podobne do światowych pokazywanych w statystykach ICCA.

Niezwykle ważną kwestią jest tematyka spotkań odbywających się na terenie Gdańska i Regionu w 2010 roku. Były to głównie spotkania o tematyce ekonomiczno-politycznej (stanowiły aż 38 proc. wszystkich spotkań), w dalszej kolejności dotyczyły dziedzin technologicznych (22 proc.) i medycznych (18 proc.). Jest to niezwykle istotna informacja dla wszystkich podmiotów zajmujących się przyciąganiem konferencji do Gdańska i Regionu, gdyż wskazuje na jakich dziedzinach nauki należy skupić działania promocyjne. Ogromną rolę pełnią tu niewątpliwie pomorskie uczelnie wyższe, które są magnesem w przyciąganiu wielu spotkań nawiązujących do powyższych dziedzin.

Dane ICCA pokazują jak ogromny wpływ na gospodarkę kraju, czy regionu ma turystyka biznesowa. Wg tych danych przeciętny uczestnik spotkania zostawia w miejscu konferencji 736 USD. Korzystając z tych danych można pokusić się o oszacowanie zysku, jaki generuje pojedyncze spotkanie dla regionu. I tak, biorąc pod uwagę jedną z konferencji ICCA, które odbyły się w terminie 7-9 lipca br. w Gdańsku, ICCA Research, Sales & Marketing Programme, otrzymujemy kwotę 220 800 USD, jaką ta konferencja przyniosła regionowi.

Oczywiście kwota ta jest tylko średnią liczoną dla wszystkich spotkań stowarzyszeń zarejestrowanych w bazie ICCA, jednak daje obraz tego, jak ważna to dziedzina gospodarki i dlaczego tak wiele państw i miast stara się być gospodarzem jak największej liczby spotkań.

Raport Poland Convention Bureau również potwierdza fakt, jak ogromny wkład w przemysł turystyczny ma turystyka biznesowa. Wg danych z tego opracowania szacowana wielkość sprzedaży usług noclegowych w całym kraju wyniosła ponad 390 mln, z czego na Gdańsk i Region przypadło ponad 62 mln zł, a Gdańsk znalazł się na 4. miejscu pod względem ilości sprzedanych noclegów (ok. 195 tys.).

Raport stanowi niezwykle cenne źródło informacji. Zebrane dane pozwalają na analizowanie pozycji Gdańska i całego regionu na tle innych miast na świecie w dłuższej perspektywie. Mamy nadzieję, że nie tylko dla nas, ale również dla całej branży będzie on pomocnym narzędziem w dalszych działaniach promujących nasz region jako atrakcyjną destynację konferencyjną nie tylko na rynku krajowym, ale przede wszystkim na rynku międzynarodowym. Dobra pozycja danej destynacji zdecydowanie zwiększa szanse na większe zainteresowanie potencjalnych organizatorów konferencji.

Badania są kontynuowane są również w roku 2011. Podobnie jak w roku 2009 i 2010, wyniki badań za zostaną opracowane i wydane w formie raportu w wersji drukowanej i elektronicznej.

Badania prowadzone są w ramach projektu realizowanego przez GCB pn. "PROMOCJA TURYSTYKI BIZNESOWEJ JAKO MARKOWEGO PRODUKTU GDAŃSKA I POMORZA", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt planowany jest na 3 lata - do końca 2011 roku.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszą, gdyż tylko dzięki współpracy wszystkich obiektów konferencyjnych mamy możliwość stworzenia wiarygodnej bazy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest na stronie http:// www.gdanskconvention.pl

INFORMACJA PRASOWA