Podsumowanie konferencji „Rozpoznanie, dokumentowanie i zagospodarowanie wód termalnych”

Podsumowanie konferencji „Rozpoznanie, dokumentowanie i zagospodarowanie wód termalnych”
W dniu 11 października 2012 roku w Villa Hoff wellness&Spa w Trzęsaczu odbyła się konferencja pn. „Rozpoznanie, dokumentowanie i zagospodarowanie wód termalnych”. Konferencja została zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „Polgeol” S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale „Milex” Sp. z o. o. ze Szczecina.

Głównym celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z przebiegiem prac geologicznych, wynikami badań oraz koncepcją zagospodarowania wód termalnych ujętych otworem Trzęsacz GT-1, realizowanym w ramach udzielonej przez Ministra Środowiska dla „Milex” Sp. z o. o. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych w rejonie miejscowości Trzęsacz, gmina Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 3.400.000,00 PLN.

Na konferencji poruszono złożoną problematykę eksploatacji wód termalnych w Polsce, techniczne aspekty realizacji przedsięwzięć geotermalnych oraz możliwości wykorzystania ich zasobów do celów energetycznych, balneologicznych i rekreacyjnych. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z zagadnieniami projektowania ujęć i dokumentowania złóż wód termalnych, a także z aspektami geologicznymi, hydrogeologicznymi i technicznymi uwzględnionymi podczas projektowania, jak i w czasie realizacji otworu Trzęsacz GT-1. Realizowane przedsięwzięcie zostało przedstawione również w kontekście projektu budowy Kompleksu Rehabilitacji i Relaksu „Pałac Trzęsacz” w Trzęsaczu, w ramach którego powstanie obiekt hotelowy z zapleczem wodno-rekreacyjnym Aquapark, stanowiące całoroczną bogatą ofertę wypoczynkową i szkoleniową dla klientów indywidualnych, grupowych i biznesowych. Na konferencję przybyli liczni zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz lokalnych, Rady Gminy Rewal, Urzędu Marszałkowskiego, Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza PIG w Szczecinie oraz Wszyscy Ci, dla których tematyka wód geotermalnych stanowi ważne i perspektywiczne odnawialne źródło energii.

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania dla personelu Villa Hoff Wellness & Spa Hotel w Trzęsaczu za pomoc w organizacji konferencji, profesjonalną i miłą obsługę.

Informacja prasowa