Podsumowanie konferencji Fundacji Aeris Futuro

Podsumowanie konferencji Fundacji Aeris Futuro
Kultura, sport, biznes, nauka - zielone czy nie? Standard zielonych wydarzeń jako innowacyjny kierunek przemysłu spotkań był przedmiotem międzynarodowej konferencji "Zrównoważone wydarzenia szansą konkurencyjności regionów", która odbyła się 3 grudnia 2010 w Krakowie. Uczestnicy zapoznali się ze światowymi i polskimi trendami w tej dziedzinie. Konferencja stanowiła podsumowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej dla świadomego i zrównoważonego stylu życia „Zielone Wydarzenia”. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o szansach i barierach dla organizacji spotkań w zielonym standardzie. Mistrzostwa UEFA EURO 2012™, Festiwal Woodstock, Targi Dobrych Praktyk CSR – to przykłady zrównoważonych wydarzeń, o których była mowa podczas konferencji „Zrównoważone wydarzenia szansą konkurencyjności regionów”. Standard Zielonych Wydarzeń to temat w Polsce uważany wciąż za nowatorski i odważny, natomiast coraz bardziej popularny na świecie: zrównoważone zarządzanie organizacją igrzysk, festiwali, konferencji i wszelkiego typu spotkań jako sposób na wdrażanie międzysektorowej współpracy partnerskiej. Korzyści ze zrównoważonego rozwoju są ogromne: zadowolenie mieszkańców z życia w czystym i bezpiecznym otoczeniu, szeroka gama atrakcji turystycznych i kulturalnych, wysoki poziom i duży potencjał rozwoju innowacyjnej gospodarki. Organizatorom konferencji zależało przede wszystkim na uświadomieniu, że żadna organizacja, urząd, przedsiębiorstwo czy instytucja naukowa nie może działać w oderwaniu od innych - razem budują konkurencyjność regionu, między innymi poprzez organizowanie zielonych wydarzeń. Aktywność i zaangażowanie uczestników konferencji pozwoliło zamiar ten w pełni zrealizować.

Wydarzenie możemy nazwać zielonym, kiedy na każdym etapie przygotowań i realizacji jego organizatorzy zapewniają działania przyjazne dla środowiska naturalnego – redukujące negatywny wpływ danej imprezy poprzez oszczędność energii i materiałów – wyjaśnia Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aeris Futuro - Idea zielonego wydarzenia (ang. sustainable event), powoli przyjmowana przez polskie instytucje, firmy i przedsiębiorstwa, jest świadectwem podjęcia przez nie istotnych działań na rzecz ograniczania wpływu na środowisko naturalne i budowania zrównoważonego rozwoju – dodaje. Zielonym wydarzeniem będą już nadchodzące londyńskie Igrzyska Olimpijskie. Pierwszym polskim zielonym wydarzeniem zorganizowanym na tak wielką skalę będzie polska prezydencja w Unii Europejskiej, połączona z propagowaniem idei katalogu zielonych zasad i zielonych zamówień publicznych (więcej na stronie http://www.prezydencjaue.gov.pl).

Czy Mistrzostwa UEFA EURO 2012™ będą odpowiedzialne ekologicznie i społecznie? Jak zapewnić dobry klimat dla Mistrzostw UEFA EURO 2012™? Z jakimi konsekwencjami wiąże się organizacja EURO dla Polski? Był to kluczowy temat w aspekcie organizacji zrównoważonych wydarzeń na konferencji Fundacji Aeris Futuro i Urzędu Miasta Krakowa. Jak wynika z dyskusji najistotniejszymi instrumentami promocji ekologii wśród podmiotów komercyjnych jest EMAS oraz Ekoetykieta. Pierwszy z nich to najbardziej wiarygodny system (audyt), dokumentujący prośrodowiskowe nastawienie danego podmiotu. Będą one również wdrażane dla przygotowywanych stadionów na Euro 2012, ponieważ polsko-ukraińskie mistrzostwa mają być najbardziej „zielonymi” do tej pory. Organizatorzy skupią się na zagadnieniach obejmujących zielony transport, zarządzanie odpadami i ochronę klimatu. Na czas Euro 2012 ma zostać wprowadzony Polish pass. Planowane są również bezpośrednie działania na rzecz ochrony klimatu, a mianowicie OFFSET śladu klimatycznego, który powstanie w wyniku organizacji i przeprowadzenia Euro 2012.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Jej uroczystego otwarcia dokonał Prof. Wiesław Starowicz Z-ca Prezydenta ds. Infrastruktury Miasta wspólnie z Joanną Mieszkowicz Prezes Fundacji Aeris Futuro. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Kadra kierownicza czołowych polskich firm zaprezentowała dobre praktyki w dziedzinie zielonych eventów, zielonego sponsoringu, edukacji ekologicznej pracowników i klientów, kampanii i ‘eventów’ w sieci, innowacyjnych rozwiązań w przemyśle spotkań. Konferencję zorganizowano w standardzie zielonego wydarzenia.

Część oficjalna i związana z wystąpieniami zaproszonych gości nie wyczerpała bogatego programu konferencji. Zróżnicowaną ofertę miały także targi usług i produktów dla zielonych wydarzeń, towarzyszące konferencji. Fundacja All for Planet zaprezentowała między innymi rowery generujące energię elektryczną, których użytkownicy mogą z ich pomocą naładować komórkę lub… przyrządzić koktajl owocowy, bębny z Przystanku Woodstock, na których został pobity Rekord Guinessa w kategorii: największa orkiestra grająca na instrumentach pochodzących z recyklingu, oraz takie ekologiczne gadżety, jak śpiwór wykonany z butelek zebranych podczas Przystanku Woodstock czy torby szyte z bannerów reklamowych. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć z bliska e-pojazdy, o których była mowa w trakcie spotkania, czekała na nich także wystawa biżuterii z art-recyklingu oraz inspirująca wystawa fotografii prezentujących art-recyklingową sztukę użytkową. Niedowiarków przekonały takie gadżety, jak patera na owoce wykonana z kineskopu telewizora.

Konferencji i kampanii Zielone Wydarzenia towarzyszyło wydanie poradnika dla organizatorów zielonych wydarzeń, którego pierwsze egzemplarze otrzymali właśnie uczestnicy konferencji. Znajdą w nim niezbędne know-how, jak skutecznie wdrażać zielony standard i organizować wydarzenia, ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne. Poradnik zawiera rozdziały poświęcone m.in. cateringowi, transportowi, odpadom, lokalizacji. Wykaz usługodawców i producentów zielonych produktów i usług znajduje się w Zielonym Katalogu na stronie internetowej kampanii: www.zielonewydarzenia.pl Obfity we wrażenia dzień zakończył koncert „bez prądu” w Klubie Katedra przy ulicy Poselskiej z miłym dodatkiem w postaci polskich piw warzonych naturalnymi metodami. Głównym wydarzeniem wieczoru był występ Joanny Słowińskiej z zespołem – artystki, określanej jako pierwsza dama polskiego folku.

INFORMACJA PRASOWA