"Podróże nas łączą, wojna dzieli”. Globalna branża spotkań potępia rosyjską inwazję na Ukrainę.

"Podróże nas łączą, wojna dzieli”. Globalna branża spotkań potępia rosyjską  inwazję na Ukrainę.

EIC, MPI, PCMA, ICCA i Northstar wypowiadają się przeciwko kryzysowi. IMEX zawiesza udział rosyjskich przedsiębiorstw państwowych w uczestnictwie w tegorocznych IMEX Frankfurt.

Reakcja światowej branży eventowej na nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę zaczęła się powoli i ostrożnie. W tym tygodniu zmieniło się to diametralnie i obecnie organizacje chóralnie wydają zdecydowane i potępiające konflikt publiczne oświadczenia.

Prym wiedli prezesi IMEX Group Carina Bauer i Ray Bloom. „Niestety, w związku z obecną sytuacją polityczną, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu udziału rosyjskich przedsiębiorstw państwowych na targach IMEX we Frankfurcie w 2022 roku” – czytamy w ich oświadczeniu. „Robimy to z ciężkim sercem, rozumiejąc, że świat znajduje się w bezprecedensowej sytuacji. Nasze serca kierujemy do wszystkich, których to dotyczy, a zwłaszcza do mieszkańców Ukrainy. Wszyscy pragniemy szybkiego i pokojowego rozwiązania tego konfliktu”.

Events Industry Council w swoim najnowszym oświadczeniu, również mówi o kryzysie. Czytamy w nim, że EIC „zdecydowanie potępia wojnę na Ukrainie i potępia wyraźne łamanie prawa międzynarodowego”. „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni rozwijającym się kryzysem humanitarnym, który ostatecznie wpłynie na inne kraje i regiony w Europie, i troszczymy się o bezpieczeństwo i dobrobyt ludności Ukrainy. Inwazja militarna na Ukrainę jest w bezpośrednim konflikcie z wartościami, w które z pasją wierzymy wszyscy, którzy służymy EIC i naszej globalnej społeczności, i zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim formom przemocy i ucisku, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo tych osób, które pracują w branży eventowej na Ukrainie, ich rodziny, współpracowników i oczywiście wszystkich Ukraińców. Stoimy twardo po stronie Ukrainy i wzywamy wszystkie strony do pracy na rzecz pokojowego rozwiązania” – podsumowuje oświadczenie EIC.

Meeting Professionals International potępił inwazję na Ukrainę, podejmując zdecydowane działania przeciwko agresorom. „Meeting Professionals International potępia akty agresji sił rosyjskich i wzywa do szybkiego zakończenia konfliktu z Ukrainą. W ramach pokazania poparcia dla narodu ukraińskiego, MPI natychmiast zawiesza współpracę ze wszystkimi firmami w Rosji. Sformalizowanie Oddziału MPI w Rosji zostanie wstrzymane” – czytamy w oświadczeniu. „MPI jest przygnębione, że takie działanie jest konieczne, ale rozumie, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie, aby te akty przemocy spotkały się z odpowiedzialnymi działaniami, które pomogą doprowadzić do pokojowego rozwiązania. Pozostajemy zaniepokojeni dobrem naszej społeczności i naszych członków MPI w Rosji i na Ukrainie, którzy już próbowali wydostać się z cienia pandemii, a teraz doświadczają tych bezprecedensowych wyzwań”.

Northstar Travel Group z Northstar Meetings Group, również zajęła zdecydowane stanowisko przeciwko agresji. „Podróże nas łączą, wojna nas dzieli” – powiedział Tom Kemp, dyrektor generalny NTG. „Northstar zdecydowanie potępia rosyjską inwazję na Ukrainę i wyraża poparcie dla Ukrainy w obronie ich suwerennej demokracji. Jednoczymy się z innymi firmami z branży turystycznej, nie angażując się w żadne interesy z firmami należącymi do Rosji, dopóki wojna na Ukrainie nie zostanie pokojowo rozwiązana i zapewniona zostanie suwerenność wolnej Ukrainy”.

Prezes International Congress and Convention Association James Rees w swoim oświadczeniu mówi „Szczególnie trudno jest być świadkiem takiego spustoszenia w krajach, w których zwykle pracujemy razem, w partnerstwie, dlatego w tej chwili myślimy o naszych członkach, przyjaciołach i współpracownikach zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji, których te działania bezpośrednio dotyczą. ICCA to stowarzyszenie, które wspiera wszystkich naszych globalnych członków, ceniąc wymianę wiedzy i internacjonalizację; gdzie różnice są kwestionowane poprzez debatę i dyskusję. Wzywamy rządy wszystkich stron, aby zrobiły wszystko, co możliwe, aby zakończyć działania wojenne i spotkać się w celu wynegocjowania pokojowego rozwiązania tego konfliktu”.

Professional Convention Management Association udzieliło Ukrainie również silnego wsparcia. „Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, świat musi się zjednoczyć” – czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia. „Niesprowokowane i nieuzasadnione ataki na ludność Ukrainy udowadniają, że my, jako społeczeństwo, mamy więcej pracy. Niesprawiedliwość społeczna — wojna — nie może mieć miejsca, nigdzie. Popieramy stanowisko sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa w jego wezwaniu do zakończenia tej bezsensownej wojny” – kontynuowało oświadczenie PCMA. „Nasze globalne społeczności muszą być zdecydowane w dążeniu do dobra ekonomicznego i rozwiązywania złożonych problemów. Jesteśmy zjednoczeni przeciwko wojnie i aktom zła przeciwko niewinnym cywilom. Wspieramy ludzi, którzy wierzą w pokojowe społeczeństwo i żyją w nim. Nasze modlitwy są ze wszystkimi, którzy są w żałobie i mamy nadzieję, że pokój szybko zapanuje”.

Autor: Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA, Wiceprezes Zarządu SKKP ds. Współpracy Międzynarodowej