Podaruj Dzieciom Uśmiech - charytatywna aukcja dzieł sztuki w hotelu Radisson

Podaruj Dzieciom Uśmiech - charytatywna aukcja dzieł sztuki w hotelu Radisson

Już w najbliższy piątek, 19. listopada o godzinie 18.00, w Radisson Blu Hotel Kraków odbędzie się charytatywna aukcja dzieł sztuki – „Podaruj Dzieciom Uśmiech”. Dochód ze sprzedaży obrazów, rzeźb i grafik trafi do krakowskiego Domu Dziecka im. Jana Brzechwy.


"Ta aukcja to wielkie wydarzenie dla nas i dla naszych podopiecznych” – mówi Elżbieta Kaczor, Dyrektor Domu Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie. „Z tej okazji doskonali artyści od lat wspaniałomyślnie przekazują nam swoje dzieła. Dzięki nim i naszemu sponsorowi – którym jest hotel Radisson Blu – zawsze udawało nam się wzbudzić zainteresowanie gości. Dotąd nie szczędzili nam oni pomocy i współczucia” – dodaje.


W tym roku na aukcję swoje prace przekazało blisko 30 artystów. Oprócz dzieł sztuki, licytowane będą także autorskie obrazy dzieci – wychowanków placówki, które w minionym roku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ich artystycznymi talentami opiekuje się Anna Grochowska – artystka prowadząca zajęcia plastyczne w Domu Dziecka.


W hotelu Radisson Blu w Krakowie aukcja odbędzie się już po raz czwarty. Na organizatorów mobilizująco wpływa fakt, że podczas poprzednich edycji co roku udawało się zebrać kwotę wyższą niż rok wcześniej. W 2007 było to 13 866 zł, w 2008 – 19 355 zł, a w minionym 2009 – 23 159 zł.


Pieniądze zgromadzone 19. listopada zostaną przekazane na bieżące potrzeby wychowanków. Zostaną też zakupione środki higieniczne, szczepionki i leki, a także produkty potrzebne do doposażenia domu. Jeśli zostanie zebrana odpowiednia kwota, część pieniędzy zostanie przeznaczona na ferie i wypoczynek dla dzieci.


W tym roku swoje prace na aukcję przekazali:


Agnieszka Berezowska, Iwo Brikenmajer, Ewa i Jacek Budzowscy, Bronisław Chromy, Kinga Chromy, Ewa i Roman Fleszarowie, Anna Grochowska, Joanna Kulis, Weronika Kulis, Paweł Król, Maria Leśniak, Barbara Majorczyk, Zofia Małota, Elżbieta Marcinkowska, Paweł Martynów, Grzegorz Ofis, Jacek Paluch, Włodzimierz Płaneta, Mira Skoczek-Wojnicka, Stanisław Jerzy Suder, Małgorzata Studenny, Katarzyna Ślęczkowska, Agnieszka Trzebińska, Marta Wojciechowska, Halina Wójtowicz, a także Dom Aukcyjny Desa.


***


Dom Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie dysponuje 34 miejscami dla małych wychowanków (w wieku od 0 do 6 lat, w tym dzieci niepełnosprawnych) oraz niepełnoletnich matek z dziećmi (w tym 6 miejsc w grupie usamodzielnienia przy tutejszej placówce). W chwili obecnej pod naszą opieką znajduje się 34 wychowanków.


INFORMACJA PRASOWA