Pierwszy kurs AKADEMII SKKP ONLINE już dostępny na platformie!

Pierwszy kurs AKADEMII SKKP ONLINE już dostępny na platformie!

Kilka dni temu na platformie edukacyjnej AKADEMIA SKKP ONLINE pojawił się pierwszy z 10 zaplanowanych kursów.

Pierwszą częścią cyklu „Zarządzanie w branży MICE" jest kurs pt. „Charakterystyka rynku spotkań w Polsce i na świecie po pandemii", który prowadzi Anna Górska. Skierowany jest zarówno do osób zaczynających karierę w branży MICE (bezpłatnie) jak i do kadry kierowniczej (odpłatnie). Kurs ten wprowadza do zagadnień i wiedzy o branży MICE w ujęciu lokalnym i globalnym. Po zakończonym kursie uczestnicy powinni znać podstawową terminologię i znać zasady współpracy pomiędzy interesariuszami rynku spotkań w nowej rzeczywistości post COVID-19.  

Jak wygląda taki kurs? 

Jest to prezentacja przygotowana w programie PowerPoint, na slajdach której uczestnicy znajdą różne krótkie filmiki, ilustrujące wybrane elementy sektora spotkań. Jako case study Anna Górska podaje międzynarodowy kongres ICCA 2020 jako modelowy przykład wydarzenia  hybrydowego.

Program kursu podzielony jest na 3 części i poruszono w nim poniższe tematy:

 • Rodzaje wydarzeń: definicje, struktura, rynek. Omówiono co to jest przemysł spotkań w nomenklaturze polskiej i światowej.
 • Podmioty w segmencie MICE (PCO, AMC, DMC, CVB, POT/PCB i in). Definicje, zadania. Specyfika kongresów stowarzyszeń.
 • Najważniejsze organizacje branżowe w Polsce i na świecie
 • Polska w światowych rankingach. Statystyki, rankingi ICCA i UIA oraz ich znaczenie.
 • Cele organizacji wydarzeń
 • Rola i wartość przemysłu spotkań: społeczne, naukowe, ekonomiczne i promocyjne
 • Krajobraz MICE po pandemii.  Światowe trendy i zmiany w organizacji spotkań w przyszłości.  


Do kursu dołączono materiały do samodzielnego przestudiowania, takie jak:

 • Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2020 POT, 
 • Poland Events Impact, 
 • ICCA Statistical Report 2019 (w jęz. ang.), 
 • JMIC Manifest (w jęz. ang.)


Warto dodać, że uzupełnieniem kursu jest też część praktyczna, czyli warsztat, a każdy z takich kursów kończy się testem kompetencyjnym oraz wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. 

Po ukończeniu wszystkich 10 kursów, uczestnik dostaje certyfikat Event Managera

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy zarejestrować się na platformie edukacyjnej Akademia SKKP online www.akademia.skkp.org.pl i po otrzymaniu linku do aktywacji, można brać udział w kursach w dowolnym, wybranym czasie. 

INFORMACJA PRASOWA