Pierwsi absolwenci Studium Event Management

Pierwsi absolwenci Studium Event Management

Stowarzyszenie Branży Eventowej we współpracy z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wręczyło certyfikaty ukończenia I edycji studium podyplomowego „Event Management” szesnastu absolwentom. Wydarzenie odbyło się 23 lutego br. na Wydziale Zarządzania UW.

Stowarzyszenie Branży Eventowej wraz z Fundacją na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uruchomili studium „Event Management” w kwietniu 2013 r. Jest to pierwszy projekt edukacyjny skupiający wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz tak szerokie grono ekspertów z zakresu event marketingu.

W ciągu całego roku, studenci odbyli 174 godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z programem, w którym ujęto zagadnienia dotyczące różnych aspektów zawodu event managera i organizacji wydarzeń, ale także kwestie z zakresu komunikacji marketingowej, prawa, zarządzania projektami czy CSR-u.

Egzamin końcowy obejmował zaprezentowanie procesu przygotowania eventu na podstawie wcześniej otrzymanego briefu. Prezentacje oceniali doświadczeni event managerowie wiodących agencji eventowych oraz przedstawiciel SBE.

Uczestnikami pierwszej edycji byli przedstawiciele lokalizacji, korporacji oraz agencji eventowych, a kilka osób poprzez udział w studium dopiero rozpoczęło swoją przygodę z branżą eventową. Tak różnorodna grupa miała również bardzo różne oczekiwania, co pokazało nam, jak wiele jest jeszcze obszarów, które należy eksplorować" komentuje Anna Nowakowska, Członek Zarządu SBE ds. Edukacji. „Druga edycja studium, która ruszyła zeszłej jesieni, już korzysta z tych doświadczeń, jednocześnie sugerując swoje indywidualne zapotrzebowania.” dodaje.

Zakończenie drugiej edycji planowane jest na czerwiec 2014 r. Wtedy też SBE rozpocznie rekrutację do edycji trzeciej.INFORMACJA PRASOWA