PHH nagrodził swoich Ambasadorów!

PHH nagrodził swoich Ambasadorów!

Program ‘’Ambasador’’ to innowacyjny projekt, który pozwala uczestnikom zdobywać punkty i nagrody w zamian za określone aktywności i postawy. Do tej pory wypłaconych zostało około 30 nagród pieniężnych, a w programie bierze udział 250 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego. 

By docenić pracę i zaangażowanie pierwszych nagrodzonych Ambasadorów Polski Holding Hotelowy postanowił zorganizować wydarzenie weekendowe pełne różnorodnych atrakcji. Jedną z nich była uroczysta kolacja w towarzystwie zarządu spółki, podczas której wręczone zostały upominki. Co więcej, prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu oficjalnie podziękował za prospołeczną postawę pracowników.

– Jestem dumny, że w naszej firmie pracują ludzie, dla których los innych nie jest obojętny i w wolnym czasie angażują się w różnego rodzaju działalność charytatywną, a w trudnych chwilach wspierają swoich kolegów z pracy. Dostrzegając te działania chcieliśmy docenić zaangażowanie i prospołeczną postawę naszych pracowników. Ich społeczne zaangażowanie jest najlepszym potwierdzeniem przynależności do naszej branży, w której kluczowe są gościnność, życzliwość i otwartość na potrzeby innych – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu

Pracownicy mogą zdobywać punkty między innymi za udział w ochotniczych służbach na przykład Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w wolontariatach, zaangażowanie w pomoc dla migrantów z Ukrainy czy nawet wyjątkową pomoc koleżeńską. 

– W czasie pandemii mieliśmy bardzo trudny okres kiedy zastępowaliśmy kolegów w innych działach, a nawet innych miastach. Dla mnie takie działanie było oczywiste. Jesteśmy zespołem, jedną drużyną i mamy jeden wspólny cel – dobro naszych gości! Fakt, że nasza firma to docenia i jeszcze nas za to dodatkowo nagradza jeszcze bardziej utwierdza mnie w tym działaniu – mówi Aleksandra Burakowska z Golden Tulip Gdańsk Residence, która zdobyła tytuł „Ambasadora”.

Wśród nagrodzonych są m. in. osoby, które zostały docenione za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe, polecenie nowego pracownika lub profilaktykę zdrowotną, w tym szczepienie przeciw grypie, uzyskanie paszportu COVID-owego, oddanie krwi czy wpisanie do bazy DKMS.

– Członkiem DKMS jestem od 12 lat, często angażuje się w różnego rodzaju działania charytatywne, jak np. akcje Mikołajkowe dla podopiecznych z domów dziecka, czy ostatnio pomoc dla obywateli z Ukrainy – podkreśla Karolina Raczyńska, pracująca w Biurze Zarządu spółki PHH, jedna z laureatek grywalizacji – Jest to dla mnie bardzo naturalne, aby pomagać innym i nie wyobrażam sobie, że mogłabym tego nie robić.

Z kolei Wojciech Dobrowolski, dyrektor Holiday Inn Express Rzeszów Airport – kolejny zwycięzca grywalizacji, zaznacza, że program „Ambasador” motywuje do wykonywania ponad stanowiskowych obowiązków w pracy oraz pomaga w budowaniu dobrych relacji w zespole hotelowym, co w konsekwencji przekłada się na dobre relacje z naszymi gośćmi. – Jako dyrektor hotelu widzę to każdego dnia u swoich pracowników i jestem z nich dumny – zaznacza Dobrowolski. 

– Dzięki innowacyjnemu programowi „Ambasador” pokazujemy, jak ważny wkład w budowaniu wizerunku firmy wnoszą sami pracownicy. Najlepszym tego dowodem jest liczba zgłoszonych aktywności za prawdziwą hotelarską postawę, czyli „pochwały dla pracowników”. To najlepiej świadczy o tym, że poprzez podejmowanie określonych działań nasi pracownicy stają się jednocześnie ambasadorami PHH na zewnątrz. Dla mnie jednym z istotnych elementów tego programu jest wzmocnienie relacji interpersonalnych wewnątrz firmy oraz relacji z gośćmi – podkreśla Danuta Kisielewska, dyrektor personalny w Polskim Holdingu Hotelowym.

INFORMACJA PRASOWA