Orbis SA - Wyniki III kwartału 2012

Orbis SA - Wyniki III kwartału 2012
„Druga połowa roku 2011 była dla rynku hotelarskiego bardzo korzystna ze względu na Prezydencję Polski w Unii Europejskiej, bezpośrednie porównanie trzeciego kwartału roku 2012 z analogicznym okresem roku ubiegłego, nie jest więc w pełni adekwatne. Ponadto, zgodnie z przewidywaniami wielu analityków, polska gospodarka zaczyna spowalniać, w związku z niepewną sytuacją w strefie euro. Pomimo niestabilnej sytuacji rynkowej, Orbis podejmuje działania mające na celu dostosowanie się do tych zmian, poprzez wprowadzenie specjalnego planu działania, obejmującego m.in.: dynamiczną strategię cenową, zmiany struktury cen korporacyjnych w wybranych lokalizacjach, jak również optymalizację wydatków w celu lepszej kontroli kosztów.”– powiedział prezes Zarządu Orbis S.A., Laurent Picheral, podsumowując wyniki 3 kwartału 2012.

W trzecim kwartale 2012 r. satysfakcjonujące wyniki operacyjne Grupy Hotelowej zostały potwierdzone poprzez wzrost wskaźnika frekwencji o +3,3 p.p. do poziomu 65%. Rezultat ten osiągnięto głównie dzięki dobrym wynikom w lipcu br., wskutek przeniesienia na ten miesiąc niektórych imprez sektora MICE z czerwca br., kiedy to cztery polskie miasta pełniły funkcję współgospodarza Mistrzostw UEFA EURO 2012. Dzięki dynamicznej strategii cenowej, połączonej z bardziej dynamiczną polityką sprzedaży, przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) za cały trzeci kwartał 2012 r. w ujęciu „like-for-like” wyniósł 142,2 zł w porównaniu do 143,4 zł ubiegłego roku.

Wynik EBITDA Grupy Hotelowej Orbis w 3 kwartale 2012 r. wyniósł 59,3 mln zł, w ujęciu „like-for-like”, w porównaniu do 64,2 mln zł w roku 2011. Wzrost wyniku EBITDA na przestrzeni 9 miesięcy o +11,6%, w zestawieniu ze wzrostem przychodów o 6,0% (541,6 mln zł), wyraźnie potwierdza wysoką efektywność zarządzania kosztami oraz stwarza solidne podstawy do osiągnięcia planowanej wartości wyniku EBITDA na poziomie 205,0 mln zł w roku 2012.

Orbis kontynuuje proces rozwoju sieci hotelowej zgodnie ze strategią „asset light”. W ramach realizacji tej strategii we wrześniu i październiku br. podpisano nowe umowy franczyzy hoteli ibis Styles w Białymstoku i w Redzie. Ibis Styles Gdynia Reda, który rozpocznie działalność już w listopadzie br., będzie kolejnym hotelem Grupy Orbis w aglomeracji trójmiejskiej i pierwszym hotelem tej marki w Polsce. Ponadto Orbis podpisał przedwstępną umowę sprzedaży hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem, zawierającą warunek jednoczesnej umowy franczyzy, który został już zrealizowany w październiku. W nadchodzących miesiącach Orbis planuje dalszy rozwój bazy hotelowej w oparciu o umowy zarządzania i franczyzy.

Grupa zamknęła trzeci kwartał 2012 r. z dobrym wynikiem. Pomimo braku w tym okresie korzystnych zdarzeń jednorazowych (takich, jak zeszłoroczna Prezydencja w Unii Europejskiej, czy Mistrzostwa EURO 2012 w czerwcu br.), przychody Spółki utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym. Dzięki temu sytuacja finansowa Orbisu, dysponującego środkami pieniężnymi w wysokości 176 mln zł, jest stabilna, a parametry ekonomiczne dobre, co zostało potwierdzone ratingiem agencji Fitch z 4 października 2012 r. na poziomie „BBB+(pol) ze stabilną perspektywą”.

Potwierdzając swoje zaangażowanie w pomoc lokalnym społecznościom, Orbis wraz z Fundacją Accor (dotacja 22 000 euro) oraz Fundacją Dzieci Niczyje rozpoczął realizację drugiego projektu społecznego pod nazwą „Accordeon Samodzielności”, który dotyczy pomocy młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, wchodzącej na rynek pracy i w zdobywaniu samodzielności. W październiku Orbis jako pierwszy w Polsce podpisał także The Code of Conduct, czyli Kodeks Postępowania, mający na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem.

W nadchodzących miesiącach Spółka skupi się na dostosowaniu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, aby zrealizować prognozowany poziom wyniku EBITDA. Będziemy również koncentrować się na dalszym, intensywnym rozwoju sieci hoteli, zgodnie z założeniami strategii „asset light”, która pozwala na poprawę rentowności, ograniczenie niepewności oraz zapewnia stabilność osiąganych wyników” -powiedział Laurent Picheral, prezes Zarządu Orbis S.A.

Informacja prasowa