Orbis pomaga młodzieży w usamodzielnianiu się!

Orbis pomaga młodzieży w usamodzielnianiu się!
Aż 70 tys. dzieci w Polsce wychowuje się poza rodziną. Ich start na rynku pracy jest szczególnie trudny. Z inicjatywy pracowników hotelu Novotel Warszawa Centrum, Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Fundacją Accor prowadzą projekt „Accordeon samodzielności” pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. To pierwsza w Polsce inicjatywa skierowana do młodych osób szczególnie zagrożonych bezrobociem. W ramach programu, młodzi ludzie mają nie tylko możliwość odbycia płatnego stażu w firmach, ale również otrzymują wsparcie, m.in. pomoc psychologiczną. Fundacja Accor przekazała na ten projekt 22 000 EUR.

Młodzi ludzie pozbawieni wsparcia rodziny na starcie w dorosłość są szczególnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Dzisiejszy rynek pracy, na którym stopa bezrobocia wynosi 14,4 proc. jest dla osób z bagażem negatywnych doświadczeń, szczególnie trudnym miejscem do debiutu.

Projekt „Accordeon Samodzielności” pomaga im w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Realizowany jest w trzech etapach. Osoby potrzebujące pomocy wytypowała Fundacja Dzieci Niczyje. W pierwszym etapie dzięki pomocy psychologicznej te młode osoby uwierzyły we własne siły, poznały perspektywy zawodowe, nauczyły się zarządzania własnym budżetem. Kolejnym etapem były krótkie, jednodniowe wizyty w firmach biorących udział w programie. Uczestnicy programu zapoznawali się z firmą, stanowiskami pracy i ścieżkami kariery. W trzecim etapie, rozpoczęły płatne staże zawodowe w wybranych przez siebie firmach.

„Według badań młodzi ludzie, wychowankowie domów dziecka, obawiają się, że po opuszczeniu placówki nie poradzą sobie w codziennym życiu, będą mieli problemy mieszkaniowe, finansowe, a także trudności ze znalezieniem pracy. >>Accordeon Samodzielności<< zakłada nie tylko wsparcie i szkolenia ale także konkretne staże i możliwości dalszego rozwoju. Taki projekt pomaga im uaktywnić się na początku drogi zawodowej i pokonać lęk przed niepowodzeniem”– mówi dr Monika Sajkowska, dyrektorka Fundacji Dzieci Niczyje.

„Accordeon Samodzielności” angażuje szereg dużych firm, oferujących płatne staże zawodowe oraz szanse na dalsze zatrudnienie. W pierwszej edycji projektu udział wzięło siedem firm: Sodexo, L’Oreal Professionnel, Norauto, GEFCO, Dalkia Warszawa oraz Novotel Warszawa Centrum i Novotel Warszawa Airport. Proponowane miejsca pracy dopasowane zostały do uczestników programu - ich preferencji, marzeń i oczekiwań. Po odbyciu staży istnieje możliwość otrzymania przez nich stałego zatrudnienia, jeśli sprawdzą się na swoich stanowiskach.

„Chcemy, żeby co najmniej połowa stażystów została zatrudniona po okresie stażu na stałe. Wiele wskazuje na to, że to założenie zostanie zrealizowane” – mówi Laurent Picheral, Prezes Zarządu Grupy Orbis S.A. – „Cieszymy się, że przy wsparciu dużych firm ci młodzi ludzie odkrywają swój potencjał i rozwijają się”.

Pracownicy hotelu Novotel Warszawa Centrum, zainicjowali projekt „Accordeon Samodzielności” oraz zwrócili się do Fundacji Accor o pomoc merytoryczną i finansową. Fundacja Accor to instytucja wspierająca działania non-profit firmy Accor – strategicznego partnera Grupy Hotelowej Orbis, do której należy hotel Novotel Warszawa Centrum. Organizatorem i realizatorem tego projektu jest Fundacja Dzieci Niczyje, największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się od ponad 20 lat kompleksową ochroną oraz pomocą dzieciom i młodzieży.

„Novotel Warszawa Centrum już kilkakrotnie udzielał pomocy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia. Taki rodzaj pomocy dawał wielu naszym pracownikom dużą satysfakcję, ale któregoś dnia, za namową dyrekcji Grupy Orbis, postanowiliśmy nadać tej pomocy konkretną strukturę i rozszerzyć jej zakres.” – tłumaczy Renata Długaszek, zastępca dyrektora hotelu Novotel Warszawa Airport oraz inicjatorka projektu.

„Accordeon Samodzielności” to projekt, w którym zyskują obie strony: młodzi ludzie objęcie programem, ale też organizacje, które biorą w nim udział. – „Ten projekt ma nie tylko wymiar społeczny, ale również wymiar biznesowy. Firmy biorące w nim udział pozyskują młodych, zaangażowanych pracowników, którzy chcą się uczyć i rozwijać. Przyrost demograficzny w Polsce, tak jak i w innych krajach europejskich jest niewielki, co oznacza, że coraz trudniej będzie pozyskać nowych pracowników, którzy zastąpią odchodzących na emeryturę” – wyjaśnia Laurent Picheral, Prezes Zarządu Grupy Orbis S.A.

„Program stażów trwa do sierpnia 2013 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów i mam nadzieję, że przeprowadzimy drugą edycję akcji na większą skalę, z większą ilością partnerów” - dodaje Renata Długaszek, zastępca dyrektora hotelu Novotel Warszawa Airport.

***
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce. Zarządza blisko 60 obiektami w 25 miastach w Polsce i 2 hotelami na Litwie. Oferuje 10 800 pokoi. Hotele działają pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.


INFORMACJA PRASOWA