Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Hoteli Niezależnych w Bydgoszczy

Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Hoteli Niezależnych w Bydgoszczy

Już na przełomie września i października (30.09-2.10) odbędzie się w bydgoskim Hotelu Pod Orłem VI Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Hoteli Niezależnych. Jest to już szósta konferencja, której celem jest zrzeszenie środowiska hoteli niezależnych, wymiana informacji z branży hotelarstwa oraz poszerzenie kontaktów zawodowych.

Wydarzenie kierowane jest głównie do właścicieli, dyrektorów oraz managerów hoteli niezależnych z całej Polski. podczas eventu uczestnicy będą mieli okazję wymienić się swoimi zawodowymi doświadczeniami, poszerzyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także nawiązać nowe kontakty branżowe.

Główne tematy, jakie zostaną poruszone podczas trwającej 3 dni konferencji, dotyczyć będą zarządzania reputacją hotelu, promocji i prezentacji obiektu w internecie i "na żywo", a także kierowania personelem, przeprowadzenia z nim trudnych rozmów i sposobów przygotowania się do nich. Będzie można również uzyskać praktyczną wiedzę z dziedziny praw autorskich oraz prawa oznaczenia towarów i usług. Uczestnicy dowiedzą się również jak przygotować się do kontroli instytucji państwowych.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Hoteli Niezależnych można znaleźć na stronie: www.dyrektorhotelu.com.

INFORMACJA PRASOWA