Nowy zarząd SBE

Nowy zarząd SBE
11 grudnia odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Branży Eventowej, podczas którego przeprowadzono głosowanie, mające wyłonić nowych członków zarządu. Zostali nimi: Marta Dunin-Michałowska (prezes Mea Group) - Prezes Zarządu oraz Żaneta Berus (Ptak Warsaw Expo), Renata Razmuk (Social Connect Group), Marcin Stefański (Expo Mazury), Piotr Wojdat (Evenea). Podczas nowej, trwającej trzy lata, kadencji, członkowie postawili sobie za cel dalszy rozwój organizacji, wspieranie działań edukacyjnych, a także kolejne inicjatywy eventowe.

Nowy zarząd planuje wiele inicjatyw. Ich celem będzie pozostawanie w stałym kontakcie z członkami stowarzyszenia oraz pokazanie się na rynku eventowym. Jako dotychczasowymi sukcesami SBE może pochwalić się m.in. konsultacjami przy tworzeniu Ustawy o usługach turystycznych oraz podpisaniem Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej. SBE nieustannie towarzyszy inicjatywom ustawodawczym oraz konsultacjom społecznym.

Rozwijanym zagadnieniem będą również działania edukacyjne i program Studium Event Managment prowadzony przez SBE oraz Wydzał Zarządzania Uniwersytety Warszawskiego. SBE dalej będzie popularyzował event jako narzędzie marketingowe, a także szkolenie i debaty branżowe. Mają one wszystkie zyskać coraz to bardziej atrakcyjną formułę.

Koniec wydarzenia przyniósł podziękowania wcześniejszym członkom zarządu, zwłaszcza paniom Oldze Krzemińskiej- Zasadzce i Annie Nowakowskiej, które w zarządzie były od momentu powstania SBE, w tej turze postanowiły jednak nie kandydować, co nie zmienia faktu, że będą z zarządem współpracować. 

INFORMACJA PRASOWA
fot. ewagraphy.com