Nowy ważny dokument na rynku spotkań: „Polityka zrównoważonego rozwoju ICE Kraków"

Nowy ważny dokument na rynku spotkań: „Polityka zrównoważonego rozwoju ICE Kraków"

ICE Kraków ogłasza politykę zrównoważonego rozwoju. Dokument "Polityka zrównoważonego rozwoju Centrum Kongresowego ICE Kraków" był opracowywany przez ostatnie kilka miesięcy i ma na celu zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany klimatyczne i na to, jaki wpływ na nie ma branża spotkań. 

W dokumencie znajdziemy przykłady działań podjętych w duchu zrównoważonego rozwoju, które mają na celu zminimalizowanie negatywnego, a zwiększenie pozytywnego odziaływania na otoczenie i lokalną społeczność. Dokument zawiera przykłady najważniejszych rozwiązań wdrożonych od momentu otwarcia obiektu w kontekście funkcjonowania budynku, działań administracyjnych i edukacyjnych, a także zainicjowanych akcji CSR, wśród których można wymienić m.in. 

  • utworzenie pierwszej na świecie Alei Kongresowej, 
  • organizowanie szkoleń o tematyce ekologicznej dla branży spotkań,
  • współpracę z Bankiem Żywności.


– Niniejszym opracowaniem chcemy dać wyraz świadomości zachodzących na świecie zmian i pokazać, jak wiele zrobiliśmy od 2014 roku, aby zadbać o dobro Ziemi i jakość życia przyszłych pokoleń. Każde, nawet najmniejsze działanie w dłuższej perspektywie czasowej ma bowiem na nas realny wpływ, a promocja zrównoważonego rozwoju jest obowiązkiem każdego przedstawiciela branży spotkań – mówi Izabela Błaszczyk, prezeska spółki Kraków5020.

W opracowaniu "Polityka zrównoważonego rozwoju Centrum Kongresowego ICE Kraków" znajdują się także opinie przedstawicieli branży, którzy są zrzeszeni w biznesowej grupie KRAKÓW NETWORK. W ramach swoich opinii dzielą się oni swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak rozumieją zrównoważony rozwój. W dokumencie mowa jest też o aspektach dziedzictwa i digitalizacji wydarzeń, organizacji tzw. green meetings czy przygotowania wydarzeń z myślą o dobrostanie ich uczestników.

– Wydarzenia organizowane w ICE Kraków i innych krakowskich obiektach zostawiają po sobie ślad w naszym mieście. Przedstawiciele branży spotkań zrzeszeni w KRAKÓW NETWORK są świadomi tego wpływu i konieczności działania w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Dowodem tego jest m.in. stworzony wspólnie „Protokół KRAKÓW NETWORK", a także zeszłoroczny pomysł utworzenia banku projektów „legacy" zbierającego pomysły działań CSR oraz inicjatywy służące konkretnym grupom mieszkańców naszego miasta. Z opracowywanego przez Kraków Convention Bureau banku będą mogli korzystać organizatorzy odbywających się w Krakowie kongresów i konferencji – komentuje Paula Fanderowska, wiceprezes spółki Kraków5020.

– Tak jak krakowska branża spotkań tworzy wspólny ekosystem, który ze sobą rezonuje, tak samo setki wydarzeń, które każdego roku odbywają się w ICE Kraków, oddziałują na tkankę miejską. Dlatego nasza „Polityka zrównoważonego rozwoju" jest spójna ze strategią opracowaną przez przedstawicieli miasta i przyjętą w zeszłym roku „Polityką zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028", a także zapisami zawartymi w „Protokole KRAKÓW NETWORK" – dodaje Izabela Błaszczyk.

Zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem "Polityka zrównoważonego rozwoju Centrum Kongresowego ICE Kraków".

INFORMACJA PRASOWA