Nowe, bezpłatne narzędzie do organizacji zrównoważonych wydarzeń - proseed

Nowe, bezpłatne narzędzie do organizacji zrównoważonych wydarzeń - proseed

Przynosimy Wam newsy ze świata eventowego. Isla, czyli grupa ds. zrównoważonego rozwoju wydarzeń w Wielkiej Brytanii, wprowadziła uniwersalne narzędzie do organizowania zrównoważonych eventów o nazwie proseed. Narzędzie to jest dostępne bezpłatnie dla całej branży. 

Jak działa proseed? Już tłumaczymy!

Narzędzie to zawiera informacje, praktyczne wskazówki i zestawy działań, które mają na celu zachęcenie i pomoc profesjonalistom we wdrażaniu zrównoważonych praktyk i dostarczaniu wydarzeń, które mają pozytywny wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczność, w której są organizowane.

Prossed rozwiązuje problem osób, które o zrównoważonym rozwoju niewiele wiedzą. Jest narzędziem:

  • przejrzystym – wyjaśnia bardzo wyraźnie, dlaczego kwestie takie jak marnotrawienie żywności i zarządzanie energią są ważne i co można zrobić, aby je rozwiązać, 
  • skoncentrowanym na działaniu — zapewnia łatwe do wykonania listy kontrolne dla wybranych obszarów takich jak energia, żywność i woda, podróż i transport, dzięki czemu możesz od razu podjąć działania,
  • praktycznym – dla organizacji, które chcą pójść o krok dalej, za niewielką opłatą zapewnia szablonowe polityki zrównoważonego rozwoju i plany działania dla każdego obszaru, które można zastosować w przypadku dowolnego wydarzenia.


Sama firma Isla powstała jako odpowiedź branży MICE na kryzys klimatyczny. Założona została we wrześniu ubiegłego roku. Zaczynała od 12 członków, a na chwilę obecną ma ich już ponad 75. Jej członkami są m.in.: agencje, marki, obiekty i dostawcy usług.

Zobacz video:INFORMACJA PRASOWA