Nowa strategia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2020

Nowa strategia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2020

Od nowego roku rusza zmieniona strategia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, jednego z najistotniejszych, ogólnokrajowych narzędzi marketingowych wykorzystywanych w branży kongresowo-konferencyjnej.

Nowa strategia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2020 została zaprojektowana przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Inicjatywa wspierana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i stanowi jedno z wiodących projektów, mających wspomóc rozwój branży spotkaniowej i umożliwić pozyskiwanie międzynarodowych eventów kongresowo-konferencyjnych.

W ramach najnowszej strategii Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2020 został przygotowany specjalny raport, przedstawiający wyniki i wnioski dotyczące obecnej sytuacji ambasadorów kongresów w Polsce i na świecie. Jest to rzetelny materiał, który prezentuje najważniejsze informacje dotyczące branży i wykorzystujący wyniki badań zaczerpnięte m. in. z raportu organizacji ICCA z 2014, w którym przeanalizowano informacje na temat ponad 34 zagranicznych programów ambasadorów. Z kolei dane z Polski zostały zebrane metodą kwestionariuszową od około 100 osób. Na podstawie uzyskanych wyników została stworzona najnowsza strategia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wykorzystująca wiedzę i doświadczenie zagranicznych poprzedników.

Całościowy raport można pobrać ze strony: http://ambasadorkongresow.pl/raport-akp-1998-2015/. Natomiast do 30 listopada br. będą trwały konsultacje społeczne nowej strategii. Swoje uwagi i komentarze dotyczące projektu można wysyłać na adres: [email protected].

INFORMACJA PRASOWA