Na pomoc hotelom i całej branży turystycznej - nowa ustawa o "punktowej minitarczy"

Na pomoc hotelom i całej branży turystycznej - nowa ustawa o "punktowej minitarczy"

Nowa ustawa ma pomóc hotelarzom i podmiotom z szeroko rozumianej branży turystycznej walczyć ze skutkami epidemii koronawirusa. Nad projektem tej ustawy pracowali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i przedstawiciele branży. Ustawa została 14 sierpnia przyjęta niemal jednogłośnie przez Sejm. Teraz czeka na zatwierdzenie przez Senat.

Czego dotyczy nowa ustawa?

Zakłada ona zwolnienie firm z obowiązku płacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Kogo dotyczy nowa ustawa? 

Firm, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

Firm z PKD:

49.39.Z (transport lądowy),

55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 

77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń), 

79.11.A (agenci turystyczni), 

79.90.A (piloci i przewodnicy), 

82.30.Z (organizacje targów, wystaw i kongresów),

90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach),

90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 

93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeń) , 

93.29.B (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),

93.29 (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Co trzeba złożyć, by otrzymać pomoc?

Wniosek oraz deklarację rozliczeniową lub imienne raporty miesięczne należne za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. Dokumenty należy złożyć nie później niż do 30 września 2020 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy płatnik składek jest zwolniony z obowiązku ich składania.