Międzynarodowe stowarzyszenia opracowały konkretne sposoby realizacji swoich celów podczas warsztatów IMEX w Las Vegas

Międzynarodowe stowarzyszenia opracowały konkretne sposoby realizacji swoich celów podczas warsztatów IMEX w Las Vegas

Na początku listopada w Las Vegas w ramach targów IMEX America odbyły się ciekawe warsztaty poświęcone „Dziedzictwu spotkań stowarzyszeniowych” organizowane przez stowarzyszenia ICCA i BestCities Global Alliance. 

Podczas spotkania uczestnicy opracowali konkretne rozwiązania dla wyzwań stojących przed kongresami czterech stowarzyszeń, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu. Temat warsztatów związany był z "legacy", czyli pozytywnym wpływem organizowanych wydarzeń. Międzynarodowe stowarzyszenia, firmy i organizacje przykładają do niego coraz większą wagę.

Jakie rozwiązania udało się opracować podczas warsztatów?

1) Wyzwanie pierwsze: Zwiększenie świadomości o znaczeniu turystyki

Africa Tourism Association (ATA) organizuje w 2022 roku Światową Konferencję Turystyki. Celem konferencji jest edukacja i nawiązywanie kontaktów, a także pokazanie możliwości biznesowych w turystyce. Jednym z opracowanych pomysłów i rozwiązań ma być kampania w mediach społecznościowych, której celem będzie pokazanie różnorodności kontynentu afrykańskiego i podkreślenie, że warto odwiedzić nie tylko te najczęściej uczęszczane szlaki turystyczne, ale również wiele innych ciekawych regionów. Kampania ma być wspierana przez hotele, firmy rozrywkowe, linie lotnicze, parki, muzea itp. Rozwiązanie to ma zapewnić lokalnym interesariuszom świeże spojrzenie, jak zaangażować się w promocję kontynentu i wyjść poza ich tradycyjne kanały promocyjne.

2) Wyzwanie drugie: umożliwianie zmian dzięki ważnym koneksjom i znajomościom

Legacy konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Ekoturystycznego (TIES) jest rozwój ekoturystyki. Główną przeszkodą, z którą zderzało się to stowarzyszenie, przeszkodą, która utrudnia rozwój ekoturystyki, jest trudność w nawiązaniu kontaktu z najwyższymi urzędnikami, którzy mają realny wpływ na dokonywanie zmian, również tych związanych z ekologią. Wnioskiem z warsztatów, które wyciągnęło stowarzyszenie, jest przyjrzenie się szerszemu obrazowi destynacji. Zwrócenie uwagi, że wszystkie destynacje ułatwiają kontakty, które mogą prowadzić do nawiązania relacji z ważnymi władzami w przyszłości. Narzędziem, który ma pomóc w tym rozwiązaniu jest stworzenie aplikacji, która mogłaby wykorzystać te początkowe kontakty w modelu „365-engagement” (angażowanie społeczności — czy to klientów, pracowników, członków stowarzyszenia itp. — poza pojedynczym wydarzeniem). W ten sposób każde wydarzenie jest okazją dla stowarzyszeń do poszerzenia swojej społeczności i sieci kontaktów.

3) Wyzwanie trzecie: zwiększenie frekwencji i wsparcia lokalnego

Trzecim stowarzyszeniem biorącym udział w warsztat w Las Vegas była Między-amerykańska Organizacja Szkolnictwa Wyższego. Organizuje ona konferencję nt. edukacji międzynarodowej. Celem jest sprowadzanie delegatów z całego świata na swoje konferencje. W ten sposób pomagają zwiększyć potencjał uniwersytetów, które są gospodarzami wydarzeń (krajowych, regionalnych i miejskich). Jakie rozwiązanie więc zaproponowano w tym przypadku? Globalny program stażowy, który będzie wspierany przez izby gospodarcze, samorządy czy nawet lokalne firmy. Pandemia koronawirusa odsłoniła pewne fakty, m.in. że siła robocza następnego pokolenia nie jest związana z lokalizacją, dlatego łatwiej pozyskać cenne jednostki. Wielokulturowe doświadczenia są korzystne dla lokalnych przedsiębiorców zatrudniających studentów, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji.

4) Wyzwanie czwarte: mierzenie wpływu wydarzenia

Ostatnim przypadkiem było Międzynarodowe Towarzystwo Biologii Obliczeniowej (ISCB), czyli globalna społeczność propagująca i promująca badania, szkolenia, stypendia i i integracyjne budowanie społeczności w dziedzinie biologii obliczeniowej i jej zawodów. Oferowanym rozwiązaniem jest kampania "Edukuj i łącz" i ma na celu stworzenie 365-dniowej grupy planistycznej mogącej wdrażać lokalnie różne programy i zapewniać edukację w szkołach na temat tego, co popiera i wspiera ISCB. Uczestnicy warsztatów zaproponowali także utworzenie lokalnych obozów naukowych, zbiegających się z wydarzeniem, wprowadzające programy mentorskie i stypendia oraz akcję „Kobiety w nauce”. Dodając takie programy, ISCB może dalej rozwijać swoje wydarzenie jako holistyczne i wszechstronne z dziedziny biologii obliczeniowej.

Duża frekwencja i zainteresowanie warsztatami IMEX oznaczają, że dla coraz większej liczby stowarzyszeń kluczowe jest legacy. Warsztaty nie tylko pomogły czterem stowarzyszeniom opracować rozwiązania dla swojej działalności, ale również pozostałe zgromadzone osoby odkryli narzędzia, dzięki którym mogą przejść przez podobny proces w swoich organizacjach. Cała grupa była podekscytowana szerzeniem informacji o znaczeniu legacy eventów biznesowych. To duży krok w kierunku przeprojektowania przyszłych wydarzeń, aby miały większy wpływ na wszystkich zaangażowanych.

Źródło: www.iccaworl