Międzynarodowa Konferencja WAK2022 w tym roku w Gdańsku

Międzynarodowa Konferencja WAK2022 w tym roku w Gdańsku

W dniach 29-30 września 2022r. w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja cyklicznej konferencji organizowanej przez Stowarzyszeni Architektury Krajobrazu SAK - Współczesna Architektura Krajobrazu WAK. W tym roku tytuł wydarzenia to: ECOSYSTEM BASED DESIGN, czyli ekosystem jako podstawa projektowania krajobrazu zurbanizowanego. Event będzie miał miejsce w Europejskim Centrum Solidarności a jego organizatorem wykonawczym jest Symposium Cracoviense.

Ekosystemy są podstawą funkcjonowania życia na naszej planecie. Niestety fakt ten nie znajduje odzwierciedlenia nie tylko w naszej działalności budowlanej, inwestycyjnej czy rolniczej, lecz nawet w tej nakierowanej na przyrodę jak tworzenie miejskich parków i zieleńców. Owszem coraz częściej zwracamy uwagę na poszczególne elementy ekosystemów, jednak jest to podejście wyrywkowe.

Dzięki temu słyszymy o potrzebie zapewnienia w terenach zieleni schronień dla owadów – podczas akcji tworzenia ‘hoteli dla owadów’, ptaków – w licznych akcjach dokarmiania i wieszania budek lęgowych, czy płazów. Jednak to za mało. Ekosystem, w ujęciu całościowym jako podmiot i metoda projektowania jest nadal zjawiskiem pomijanym. W ten sposób przytaczane w wielu dyskusjach usługi, które ekosystemy mogą świadczyć sprowadzane są do funkcjonalności pojedynczych elementów ekosystemów. Takim przykładem może być kwestia biosekwestracji CO2. Proces ten jest zazwyczaj upraszczany jedynie do ‘produkcji tlenu przez drzewa’ i używany nadal jedynie w wymiarze PRowym. 

Dlatego właśnie tematyka WAK’u, w tak trudnym i tragicznym roku, będzie poświęcona ekosystemom. Jest to dla nas tym ważniejsze, że ekosystemy w swej różnorodności i bogactwie są także strategicznym wzorcem do zaszczepiania procesu regeneracji krajobrazu wsi i miast zdegradowanych przez nas ludzi, zarówno poprzez nadmierną, a nawet rabunkową, eksploatację, ale także wojnę.

- Z tego powodu do udziału w tegorocznej, wyjątkowej edycji WAK zaprosiliśmy nasze ukraińskie koleżanki i kolegów”, mówi dr inż. arch. Joanna Rayss, Prezeska SAK.

- Chcemy, aby opowiedzieli, jak widzą kwestie możliwości regeneracji krajobrazu dzięki narzędziom ekosystemowym w ich zrujnowanych wojną miastach i miasteczkach. Również ważne są dla nas ich rodzime wzorce ekosystemowe, które mogą być inspiracją również dla naszej działalności!” – dodaje Joanna Rayss.

W pierwszym dniu konferencji organizowane będą dwie wycieczki studyjne oraz warsztaty „Łąki kwietne w ogrodach biocenotycznych”. Pierwsza wycieczka studyjna pokazuje wybrane przykłady współczesnych realizacji z zakresu nature- i ecosystem-based design, a druga zachęca do wędrówek po Żuławach. Organizatorzy liczą na to, że bogaty program merytoryczny konferencji i możliwość spotkania na żywo po dwóch latach przestoju oraz dyskusje na ważne tematy, zachęcą do licznego udziału.

Więcej informacji o konferencji, w tym program, znajdują się na stronie: https://wak22.syskonf.pl/

Autor: Anna Górska