„Meet Safe” hasłem tegorocznego Global Meetings Industry Day

„Meet Safe” hasłem tegorocznego Global Meetings Industry Day

Dziś, 8 kwietnia, na całym świecie obchodzony jest Global Meetings Industry Day, czyli międzynarodowe święto wszystkich profesjonalistów przemysłu spotkań. Święto to obchodzone jest co roku - w wybranym dniu kwietnia. Tego dnia eksperci i praktycy biorą udział w organizowanych z tej okazji spotkaniach, których celem jest pokazanie jedności i wpływu, jaki branża MICE ma na gospodarkę i społeczeństwo. 

Hasłem tegorocznego Global Meetings Industry Day jest „Meet Safe”, ponieważ słowo "bezpieczeństwo" jest od ponad roku odmieniane przez wszystkie przypadki, a jego znaczenie wzrosło jeszcze bardziej na znaczeniu. Każde podejmowane przez nas działanie rozważamy w kontekście bezpieczeństwa bardziej niż kiedykolwiek. Nie ma się więc co dziwić, że dzisiaj podczas obchodów tego międzynarodowego święta przedstawiciele branży będą rozmawiali o wszystkich aspektach organizacji „bezpiecznych spotkań”.   

– Dla nas, jako obiektu organizującego wiele międzynarodowych spotkań, zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom jest priorytetem. Dlatego też zaraz po wybuchu pandemii zadbaliśmy o to, by dostosować obiekt do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i rządowych rozporządzeń. Nie poprzestaliśmy jednak na tym i już w kwietniu, jako członkowie biznesowej inicjatywy KRAKÓW NETWORK zrzeszającej ponad 500 lokalnych przedstawicieli branży spotkań, zainicjowaliśmy cykl edukacyjnych webinarów dla branży, które szeroko omawiały kwestie bezpieczeństwa wydarzeń i promowały wydarzenia hybrydowe – mówi Izabela Błaszczyk, dyrektor KBF. 

Podczas pracy nad webinarami członkowie KRAKÓW NETWORK mieli cel, by pozostać w kontakcie ze wszystkimi członkami grupy i zapewnić sprawny przepływ bieżących informacji w zmieniającej się nowej rzeczywistości. Ważne było dla nich również podczas webinarów, by wzajemnie się wspierać i dzielić zdobytym know-how.

– W odpowiedzi na oddalającą się perspektywę spotkań na żywo stworzyliśmy warunki do dyskusji o bezpieczeństwie wydarzeń. To klucz do jak najszybszego powrotu do pełnej aktywności zawodowej, podobnie jak rozwijana przez nas formuła hybrydowa, która pozwala na ekspresowe dostosowanie się do nowej rzeczywistości i odsunięcie groźby odwoływania kolejnych wydarzeń. Wytwarzamy silny wpływ na Kraków, podtrzymując jego renomę niezrównanego miasta-gospodarza przygotowanego do dalszego stymulowania turystyki biznesowej w regionie, zapewniając pełne bezpieczeństwo i generując jak największy zasięg – dodaje Paula Fanderowska, zastępca dyrektora KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków. 

Dzięki pracom, które podjęli członkowie KRAKÓW NETWORK powstał dokument „Bezpieczeństwo eventów po pandemii”, który jest zbiorem wytycznych i dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń w taki sposób, aby były one jak najbardziej bezpieczne dla uczestników i ich organizatorów. 

Powstał również Protokół KRAKÓW NETWORK, którego ustalenia ogłoszono na specjalnym spotkaniu pod koniec marca. Pracom nad protokołem patronował nasz serwis. Protokół zawiera rekomendacje dostosowane do nowej postpandemicznej rzeczywistości, obejmujące tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych, wprowadzenie cyfrowej kultury organizacyjnej i promowanie wydarzeń hybrydowych jako najbezpieczniejszego modelu organizacji eventów. 

– Ogłoszony pod koniec marca Protokół KRAKÓW NETWORK to nasze kolejne działanie na rzecz branży od momentu wybuchu pandemii. Cieszymy się, że ten dokument, tak, jak i poprzednie podjęte przez członków KRAKÓW NETWORK działania, został tak pozytywnie przyjęty przez środowisko – komentuje Weronika Wirtel, koordynatorka Protokołu KRAKÓW NETWORK i starsza specjalistka ds. sprzedaży i marketingu ICE Kraków. 

Wszystkim osobom, które obchodzą dziś swoje święto (przedstawicielom przemysłu spotkań) życzymy dobrej energii, wytrwałości, cierpliwości i sił, by walczyć o powrót branży MICE do normalności. 

INFORMACJA PRASOWA