Kraków na shortliście w walce o prawa do organizacji międzynarodowego kongresu E-AHPBA

Kraków na shortliście w walce o prawa do organizacji międzynarodowego kongresu E-AHPBA

Międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się co 2 lata i ma na celu rozpowszechnianie wiedzę z dziedziny chirurgii HPB. Co edycję przyciąga ponad 1000 uczestników z całego świata. Tak, właśnie o prawa do organizacji kongresu E-AHPBA (European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association) w 2025 roku walczy Kraków. 

Na ostatnim etapie starań miasto Kraka rywalizuje z Dublinem i Londynem. Już raz polskie miasto przegrało rywalizację o prawo do organizacji tego międzynarodowego wydarzenia. Było to w 2019 roku, kiedy Kraków przegrał z Lyon we Francji. To właśnie tam odbędzie się E-AHPBA w 2023 roku. 

Polska na czele z Symposium Cracoviense i Profesorem Krzysztofem Zieniewiczem (który jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ambasadorem Kongresów Polskich i Członkiem Zarządu E-AHPBA - Membership Committee Chair) nie poddała się i starania o prawa do organizacji kongresu rozpoczęła raz jeszcze. To zostało dobrze odebrane przez środowisko medyczne i organizatorów, co zwiększa szanse na wygraną - jak twierdzi Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense. 

W tym roku Kraków rywalizuje z Londynem i Dublinem. Te trzy miasta, które znalazły się w ścisłym finale,  zaprezentują swoje oferty na kongresie wirtualnym w Bilbao w Hiszpanii w dniu 14 września 2021 roku. Prezentacja będzie miała formę filmu, po odtworzeniu którego oferentom będą zadawane pytania. Ostateczna decyzja o miejscu organizacji kongresu w 2025 roku zostanie ogłoszona podczas wirtualnego Walnego Zebrania członków w dniu 17 września.

INFORMACJA PRASOWA