Konkurs Jakości Usług Polish Prestige Hotels & Resorts rozstrzygnięty

Konkurs Jakości Usług Polish Prestige Hotels & Resorts rozstrzygnięty
Hotele, które należą do programu marketingowego Polish Prestige Hotels & Resorts, po raz kolejny zostały poddane anonimowej kontroli pod kątem oceny jakości świadczonych usług ocenianych z punktu widzenia Gościa hotelowego.

Badanie poziomu jakości usług hotelowych PPH&R zrealizowano w okresie maj-wrzesień 2011. Ważnym elementem badania była anonimowość kontroli i utrzymanie efektu zaskoczenia podczas pomiaru poziomu jakości usług w naturalnej relacji Gość - Hotel. Ocenie podlegały różnorodne aspekty związane z funkcjonowaniem hoteli w następujących kategoriach: działalność hotelowa, działalność gastronomiczna, usługi rekreacyjne i usługi biznesowe.

W tegorocznej - szóstej edycji brały udział 32 hotele należące do PPH&R. Poszczególne miejsca zajęły:

I miejsce

 • W kategorii podstawowej
 • Branicki (Białystok)
 • Europa (Lublin)
 • Vivaldi (Poznań)

 • W kategorii dodatkowej
 • Akwawit (Leszno)
 • Villa Park (Ciechocinek)
 • Warszawianka (Jachranka)


II miejsce

 • W kategorii podstawowej
 • Sport Hotel (Bełchatów)
 • Warszawa (Augustów)

 • W kategorii dodatkowej
 • Bartan (Gdańsk)
 • Warszawa (Augustów)


 • III miejsce

  • W kategorii podstawowej
  • Akwawit (Leszno)
  • Vivaldi (Karpacz)

  • W kategorii dodatkowej
  • Anders (Stare Jabłonki)
  • Klimczok (Szczyrk)
  • Klimek (Muszyna)
  • Zamek Ryn (Ryn)


  Celem Konkursu jest zachęcanie i motywowanie do stałej troski o podnoszenie standardów jakości usług poprzez, między innymi, ustalenie rankingu hoteli w ramach Konkursu na podstawie badania mocnych i słabych stron poszczególnych hoteli PPH&R. Pomocne w motywowaniu hoteli jest także dokonywanie ocen porównawczych w stosunku do poprzedniego rankingu hoteli.

  W ocenie niezależnych audytorów nastąpiła dalsza poprawa poziomu jakości usług w grupie hoteli PPH w stosunku do poprzedniej edycji badania przeprowadzanego w 2009 roku.

  Źródło: egospodarka.pl