Konferencja ,,Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie’’ już 6 grudnia w Warszawie

Konferencja ,,Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie’’ już 6 grudnia w Warszawie
W dzisiejszych czasach outsourcing jest jednym z najszybciej rozwijających się modeli biznesu. Pozwala on na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. Redukcja i kontrola kosztów, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę, oraz zadowolenie dostawców to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego outsourcingu.

Na konferencji będą mieli Państwo szansę zapoznać się ze specyfiką rynku usług outsourcingu – dowiedzą się Państwo jakie są cele, formy i metody oraz kryteria oceny efektywności outsourcingu w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia stosownej dokumentacji, która jest gwarantem zachowania bezpieczeństwa i jakości zarówno świadczonych usług jak i samego przedsiębiorstwa.

Tematyka konferencji: 1. Metody zarządzania – outsourcing - wymagania i standaryzacja usług - outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego 2.Cele i formy outsourcingu w przedsiębiorstwie – założenia, możliwości, ryzyka? - cele:strategiczne, rynkowe, ekonomiczne,organizacyjne,motywacyjne - formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, zlecanie funkcji, co-sourcing, partnering,insourcing 3.Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności - oczekiwania i analiza potrzeb - obszary outsourcingu i wybór zakresu - ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług - określenie zasad i opracowania szczegółowe - wdrożenie 4. Rynek outsourcingu usług – przegląd możliwości 5. W świetle dotychczasowych doświadczeń - jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza? - jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu? - ryzyka i zagrożenia outsourcingu 6.Stosowna dokumentacja – gwarantem bezpieczeństwa i jakości - specyfikacja przetargowa – jak pisać, aby zapewnić m.in. zachowanie wymaganych standardów wykonania usług - umowa – cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi - outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością przedsiębiorstwa

W konferencji mogą wziąć udział:

- dyrektorzy, kadra kierownicza wyższego i średniego oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa

- kadra menedżerska z działów zamówień i zakupów

- kadra odpowiedzialna za poprawność i optymalizację procesów biznesowych, standardy i jakość usług oraz zarządzanie ryzykiem

- szefowie działów finansowych i księgowych, analitycy finansowi, osoby odpowiedzialne za optymalizację kosztów

- osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania

- dyrektorzy administracyjni, osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy i optymalne wykorzystanie zasobów

Więcej informacji na http://successpoint.pl/outsourcing_2016

INFORMACJA PRASOWA