Kolejna konferencja w ramach Poland – Meetings Destination

Kolejna konferencja w ramach Poland – Meetings Destination

Poland – Meetings Destination to wielowymiarowy projekt dotyczący szeroko pojętej konferencyjnej turystyki przyjazdowej oraz rynku spotkań. Na przedsięwzięcie to składają się liczne sympozja, konferencje, szkolenia, a także publikacje w fachowych magazynach. Jednym z elementów wydarzenia Poland – Meetings Destination są cykliczne seminaria, z których najbliższe będzie miało miejsce już 6 października w Warszawie.

Seminarium odbędzie się na terenie Giełdy Papierów Wartościowych i będzie trwało od godziny 9 do 12:45. Jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem. Będzie można posłuchać wystąpień osób ściśle związanych z branżą turystyki biznesowej. Szczególnie mile będą widziani właściciele i managerowie hoteli i ośrodków konferencyjnych, gdyż ich przede wszystkim powinny zainteresować poruszane kwestie.

Uczestnicy dyskutować będą między innymi o możliwościach rozwoju turystyki przyjazdowej i przemysłu spotkań w kontekście zmian sytuacji międzynarodowej, a także o sposobach pozyskiwania międzynarodowych wydarzeń do polskich ośrodków i obiektów konferencyjno-szkoleniowych.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie smaczny posiłek przygotowany przez jeden z obiektów Grupy Hotelowej Orbis. Wszelkie szczegółowe informacje na temat seminarium można znaleźć na stronie www.polandmeetingsdestination.com.

INFORMACJA PRASOWA