Jubileuszowa piąta edycja konkursu ‘Przemysł spotkań na 5!’ – przyjmowanie prac rozpoczęte

Jubileuszowa piąta edycja konkursu ‘Przemysł spotkań na 5!’ – przyjmowanie prac rozpoczęte

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) ogłasza rozpoczęcie przyjmowania prac na jubileuszową piątą edycję konkursu 'Przemysł spotkań na 5!'. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów kierunków związanych z turystyką biznesową, a jego cel pozostaje niezmiennie ten sam – popularyzacja sektora MICE wśród młodych osób oraz wzmocnienie ich zainteresowania turystyką biznesową.

Zakres przyjmowanych prac jest niezmienny i obejmuje obszary funkcjonowania turystyki biznesowej, przemysłu spotkań oraz branży MICE. Prace powinny tematycznie zawierać jedno z poniższych zagadnień:

  • ocena bieżącej kondycji branży,
  • analiza trendów i zmian zachodzących w Polsce i na świecie,
  • propozycja rozwiązań, które warto zastosować w branży,
  • analiza wpływu branży na gospodarkę Polski lub regionu.

Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość zgłaszania prac w języku angielskim. Zmiana została wprowadzona do zapisów regulaminu, który jest dostępny na stronie SKKP (www.skkp.org.pl/konkurs). Przy ocenie prac brane będą pod uwagę innowacyjność oraz możliwe korzyści, jakie wynikają z efektów ocenianych prac, mające potencjalny wpływ na rozwój i kondycję branży.

Konkurs, realizowany już przez kilka kolejnych lat, stanowi szansę dla osób zainteresowanych turystyką biznesową na pozyskanie nowych kontaktów oraz zaprezentowanie umiejętności analitycznych przed gronem ekspertów. Skład kapituły konkursowej potwierdza wysoką rangę wydarzenia, z udziałem wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego, gestorów obiektów oraz reprezentantów branżowych stowarzyszeń.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 7500 zł. Termin nadsyłania prac poprzez specjalny formularz dostępny na stronie SKKP mija 29 lutego 2024 r. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w jubileuszowej edycji konkursu 'Przemysł spotkań na 5!'.

INFORMACJA PRASOWA