Informatyczne rozwiązania na potrzeby międzynarodowej konferencji

Informatyczne rozwiązania na potrzeby międzynarodowej konferencji
Szybsza i łatwiejsza rejestracja uczestników, możliwość zarządzania obiektami konferencyjnymi oraz bogaty zestaw raportów, to czynniki które zdecydowały o wyborze internetowego systemu rejestracji uczestników Conrego przez MPI Poland Club. System został wdrożony na potrzeby konferencji „Reboot your business – a chance to work differently”.

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z całego świata, dlatego niezwykle istotna była profesjonalna organizacja spotkania. Do obsługi wydarzenia organizatorzy użyli systemu Conrego, z uwagi na jego elastyczność i funkcjonalność.

– Moduły aplikacji internetowej są dobierane i konfigurowane na potrzeby każdej konferencji, tak by najlepiej odpowiadały potrzebom organizatora – mówi Tomasz Chrościechowski, właściciel systemu Conrego. – Takie rozwiązanie jest dziś standardem na całym świecie – dodaje.

Dla sprawnej koordynacji wydarzenia system Conrego został zintegrowany z serwisem internetowym MPI Poland Club. Wdrożono system rejestracji uczestników, moduły umożliwiające wysyłkę malingów oraz moduł umożliwiający automatyczne generowanie faktur proforma i VAT.

Takie rozwiązanie pozwoliło organizatorom uprościć proces rejestracji, sprawnie koordynować konferencję i ograniczyć nakład wymaganej pracy do minimum.

INFORMACJA PRASOWA