Inauguracja pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Event Management.

Inauguracja pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Event Management.
W sobotę 06.04.2013 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja podyplomowego studium Event Management. Projekt edukacyjny, który jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem skupiającym wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz niezwykłych ekspertów z branży eventowej, został powołany do życia przez dwie organizacje: Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Fundację na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej edycji weźmie udział 20 uczestników studium.

Podczas oficjalnej inauguracji studium przedstawiono główne założenia programu. - Przed uruchomieniem studium przeprowadziliśmy badanie dotyczące głównych oczekiwań branży w zakresie szkoleniowym - mówi Anna Nowakowska, Kierownik ds. Projektów Edukacyjnych SBE, Członek Zarządu SBE– Na pierwszy front wysunęły się następujące potrzeby i zagadnienia: uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu Event Managementu, konstruowanie kosztorysu eventu, oferty, scenariusza, prezentacji - kreacji, budżetu, etapy udanego eventu (planowanie, realizacja, rozliczenie) czy zagadnienia prawne (umowy, formalności, pozwolenia, certyfikaty, regulaminy, odpowiedzialność, ubezpieczenia). Na tej podstawie staraliśmy się stworzyć program najbardziej odpowiadający oczekiwaniom uczestników.

Podstawowym celem Studium jest przede wszystkim przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej Event Managementu czyli zarządzania projektami eventowymi.  Cykl edukacyjny będzie się składał z dwóch semestrów a zjazdy dla studentów będą odbywały się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

- Mam osobistą satysfakcję, że zainicjowanie kształcenia w kierunku eventowym ma miejsce na tak prestiżowej uczelni. Kadra Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego gwarantuje nam najwyższy poziom nauczania. Z naszej strony skupimy się teraz na zapewnieniu dużej porcji wiedzy praktycznej, niezbędnej event managerom. Nasz cel to kształcić specjalistów i rozwijać edukację eventową w Polsce- – zaznacza Andrzej Bagniuk Prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej.

Wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone będą zarówno przez przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych, osoby zarządzające obiektami eventowymi, specjalistów CSR jak również przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową Wydziału Zarządzania UW. Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. 

- Duża część zajęć, które będą odbywać się w nowoczesnych salach wykładowych WZ, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem technik interaktywnych. Zaprezentowana wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego zarządzania projektem eventowym. Zajęcia poprowadzą wybitni teoretycy, jak i praktycy od lat związani z branżą eventową, co zapewni kompleksowe ujęcie tematyki i wysoki poziom merytoryczny zajęć. Mamy nadzieję, że nasze studium będzie wzorcowe i będą się odbywały następne edycje. Już na etapie organizacji studium, stwierdzam dobrą i konstruktywną współpracę z Stowarzyszeniem Branży Eventowej - mówi doc. dr Robert Pietrusiński, prezes Fundacji na Rzecz Wydziału Zarządzania.

Podczas Inauguracji Studium oprócz przedstawienia założeń głównych miały miejsce 3 prezentacje wprowadzające w zakres tematyczny. Jako pierwszy wystąpił Paweł Lewicki, ekspert branży MICE, który słuchaczom przybliżał temat „Dlaczego Event Management”. W kolejny ważny temat „Event Manager – pasja czy zawód” wprowadził słuchaczy Seweryn Jakubiec, Dyrektor ds. Operacyjnych DMC, ICP Group. Na koniec Rafał Rosiejak, Dyrektor Centrum Konferencyjnego Stadionu Narodowego przybliżył uczestnikom temat „Wielofunkcyjność obiektów sportowych i ich zastosowanie w event marketingu na przykładzie Stadionu Narodowego”.

INFORMACJA PRASOWA