Hotel w Lalikach miejscem pracy dla niepełnosprawnych

Hotel w Lalikach miejscem pracy dla niepełnosprawnych
W hotelu w Lalikach w województwie śląskim są zatrudnione 22 osoby niepełnosprawne. Jest to pierwszy w tym województwie Zakład Aktywności Zawodowej o profilu hotelarskim. W hotelu oferowane są usługi wypoczynkowe, rekreacyjne oraz rehabilitacyjne. Niepełnosprawni pracownicy hotelu są dowożeni do pracy oraz zapewniona jest im rehabilitacja.

Źródło: TVP Katowice