Hilton Worldwide wspiera inicjatywę “Godzina dla Ziemi”

Hilton Worldwide wspiera inicjatywę “Godzina dla Ziemi”

Czwarty rok z rzędu, hotele Hilton Worldwide dołączą do inicjatywy „Godzina dla Ziemi” przez symboliczne wyłączenie świateł o godzinie 20:30 w sobotę, 29 marca. Setki hoteli konferencyjnych Hilton Worldwide zgaszą tego wieczoru światła i zorganizują szereg dodatkowych działań, którymi pokażą swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

Stworzona przez WWF „Godzina dla Ziemi” rozpoczęła się w 2007 roku, jako akcja promocyjna pokazująca, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne mogą przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Inicjatywa miała swój początek w Sydney w Australii, gdzie dwa miliony ludzi wyłączyły światła na godzinę zmniejszając w ten sposób zużycie energii miasta o ponad 10 procent.

Tegorocznym tematem działań będzie między innymi mobilizowanie młodych ludzi do odpowiedzialności w sferze zużycia energii i racjonalnego wykorzystywania zasobów. Sieć hoteli Hilton od dawna wspiera akcję „Godzina dla Ziemi” i miała swój udział w jej powstawaniu. Pierwotny pomysł na tę szeroką, oddolną akcję proekologiczną powstał podczas spotkania WWF, które odbywało się w hotelu Hilton Sydney.

Udział w inicjatywie jest częścią zobowiązania Travel with Purpos podjętego przez Hilton Worldwide. Zobowiązanie to dotyczy m.in. strategicznego działania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności firmy. Zachowanie tych norm jest dla sieci miarą wydajności hoteli konferencyjnych oraz wyznacznikiem ich oczekiwanego standardu.INFORMACJA PRASOWA