Grupa Hotelowa Orbis wspiera Spółdzielnię MaM

Grupa Hotelowa Orbis wspiera Spółdzielnię MaM
Orbis zaangażowany w pomoc społeczną !

W sobotę 15 grudnia, w hotelu Novotel Warszawa Centrum, można było zakupić polskie rękodzieło produkowane przez Spółdzielnię socjalną MaM - firmę, która powstała dzięki zaangażowaniu Grupy Hotelowej Orbis w nowatorski projekt społeczny.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Orbis S.A. i Fundacji Accor, która przekazała w kwietniu 2011 r.
41 000 euro Fundacji MaMa na projekt „Spółdzielnia MaM”,
piętnaście młodych, samotnych i bezrobotnych matek otrzymało szansę powrotu do życia społecznego i zawodowego.

Współorganizatorem projektu i jego realizatorem jest Fundacja MaMa. Ten wspólny międzynarodowy projekt trzech różnych podmiotów był pierwszym takim przedsięwzięciem non-profit w naszym kraju, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

"Pomysł powołania inkubatora przedsiębiorczości i dania młodym kobietom szansy na stworzenie własnej spółdzielni bardzo mi się spodobał. Osobiście nigdy uczestniczyłam w tego rodzaju projekcie.. To bardzo wartościowe doświadczenie dla nas wszystkich. Możliwość niesienia konstruktywnej pomocy łączy i motywuje także moich współpracowników, którzy zaangażowali się w ten projekt. – mówi Katarzyna Nowak, Specjalista ds. Komunikacji Wewnętrznej Grupy Hotelowej Orbis i inicjatorka projektu. To ona wystąpiła do Fundacji Accor
o uruchomienie środków na ten cel.

Projekt „Spółdzielnia MaM” realizowany był na przełomie 2011 i 2012 roku. Zostały zakończone trzy moduły: rozwój osobisty, który młodym kobietom już pozwolił odzyskać wiarę we własne siły, szkolenia w zakresie technik rzemieślniczych i znajomości polskiego folkloru oraz moduł związany z realnym tworzeniem spółdzielni i kierowaniem jej działalnością.

Począwszy od marca 2012 r. „Spółdzielnia socjalna MaM” jest samodzielnie działającą firmą. Zamiarem Fundacji Accor, Fundacji MaMa oraz Grupy Hotelowej Orbis było stworzenie beneficjentkom takich warunków aby jak najszybciej uzyskały autonomię i tym samym aby mogły odzyskać swoje miejsce w życiu społecznym i zawodowym oraz niezależność finansową.

Kontakt dla prasy:

Katarzyna Nowak, Tel.: +48 22 829 39 97, [email protected]
Sylwia Chutnik, Tel.: 503 046 317, [email protected]