Gdańsk widoczny na 51 Kongresie ICCA

Gdańsk widoczny na 51 Kongresie ICCA
W dn. 21-24.10.2012 odbyło się w San Juan w Puerto Rico Walne Posiedzenie Członków ICCA wraz z dorocznym Kongresem.

W kongresie uczestniczyły dwie osoby z Polski, Krzysztof Celuch, Kierownik Poland Convention Bureau oraz Anna Górska, Prezes Gdańsk Convention Bureau/Gdańska Organizacja Turystyczna.

Anna Górska, wybrana ostatnio na przewodniczącą Oddziału Europy Centralnej, była odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania członków oddziału obecnych na kongresie. W półtoragodzinnym spotkaniu przeprowadzono warsztaty, mające na celu zbadanie oczekiwań gości wobec Chaptera oraz stowarzyszenia ICCA. Dyskutowano na nim również o merytorycznym programie przyszłorocznego spotkania oddziału Europy Centralnej w Petersburgu. Urozmaiceniem był pokaz tańca salsy, który zaprezentowany został przez profesjonalnych tancerzy.

Anna Górska uczestniczyła również w panelu dyskusyjnym dot. nowych modeli współpracy pomiędzy członkami ICCA, przedstawiając przykład współpracy Gdansk i Jonkoping Convention Bureau. Podczas wykładu podzieliła się doświadczeniami ze współpracy oraz starała się przekonać słuchaczy, że warto nawiązywać takie sieci współpracy, z biurami i miastami o podobnym charakterze.

Gdańsk Convention Bureau było widoczne także podczas sesji dot. mediów społecznościowych, gdzie jako przykład omawiano działania GCB m.in. na Facebook i Twitterze. Sesja była prowadzona online i dzięki temu nawet osoby nie będące na miejscu na kongresie mogły brać w niej udział.

Podczas kongresu ICCA, Gdańsk Convention Bureau wspólnie z Hotelem Gdańsk wystawiło na aukcję voucher na dwuosobowy weekendowy pobyt w Hotelu. GCB dołączyło do pakietu Karty Turysty. Środki zebrane podczas aukcji przeznaczone będą na rozwój młodych profesjonalistów branży przemysłu spotkań.

Jak co roku podczas kongresu przedstawianych jest wiele zagadnień dot. rozwoju turystyki biznesowej, a główne cele na których koncentruje się ICCA, to edukacja członków oraz tzw. networking, czyli utrzymywanie i nawiązywanie bliskich, personalnych relacji pomiędzy zrzeszonymi firmami, które w przyszłości owocują kontaktami biznesowymi.

Program całego kongresu oraz relacja fotograficzna znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.iccaworld.com/dbs/congress2012/

Informacja prasowa