Gdańsk reprezentowany w kapitule Ambasadorów Kongresów Polskich

Gdańsk reprezentowany w kapitule Ambasadorów Kongresów Polskich
Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej/Gdańsk Convention Bureau, Anna Górska, została członkiem kapituły, która co roku wybiera Ambasadorów Kongresów Polskich. Kadencja potrwa trzy lata, do 2015. Gdańsk i Region będę reprezentowane w kapitule po raz pierwszy.

Co roku wybieranych jest do dwudziestu Ambasadorów, których rolą jest promowanie Polski jako dobrej lokacji dla spotkań biznesowych. Są to osoby znane w kręgach profesjonalistów i cieszące się zaufaniem, np. naukowcy, specjaliści z różnych branż albo dyplomaci. Ich pochlebne słowo jest najlepszą reklamą, jaką może otrzymać nasz kraj. Ta forma marketingu szeptanego jest bardzo skuteczna, ponieważ częściej wierzymy w informacje pochodzące od naszych znajomych, niż od obcych lub z reklamy.

Wybór Anny Górskiej do kapituły jest także dużym wyróżnieniem dla Gdańsk Convention Bureau. "Cieszę się z tej nominacji, bo to oznacza rosnące znaczenie Gdańska i regionu na polskim rynku spotkań biznesowych. - mówi Anna Górska, prezes GOT/GCB. - Jednocześnie warto przypomnieć, że w 2011 roku aż czterech z czternastu wybranych ambasadorów było związanych z Uniwersytetem Gdańskim."

Program Ambasadorów Kongresów Polskich prowadzony jest przez Polską Organizację Turystyczną/Poland Convention Bureau i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Do tej pory tytuł ambasadora otrzymało już 120 osób. Honorowy patronat nad programem objął prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber.

Kapituła programu Ambasador Kongresów Polskich na lata 2012-2015:
Dr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
Dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Dr inż. Jerzy Chmiel - Prezes Polskiej sekcji CIOFF - International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts
Dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK - Prorektor ds. Studenckich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Górska - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Gdańsk Convention Bureau
Magdalena Kondas - Dziennikarz, pomysłodawca konkursu Osobowość Roku MICE Poland
Prof. dr hab.Janusz Lipkowski - Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Dr hab. inż. Marek Pawełczyk - Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, Wiceprezes International Institute of Acoustics and Vibration
Elżbieta Penderecka - Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena Magdalena Piasecka - Prezes Convention Bureau Wrocław
Prof. dr hab. Piotr Wilczek - Zastępca dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy - Wojciechowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala - Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Z ramienia organizatorów Programu w Kapitule zasiadają:
Dr Bartłomiej Walas - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Piotr Wilczek - Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
Irena Sokołowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
Robert Kępiński - Dyrektor w Departamencie Planowania Marketingowego POT

INFORMACJA PRASOWA