Gdańsk po raz drugi na EFEA Europe + Asia Event Forum!

Gdańsk po raz drugi na EFEA Europe + Asia Event Forum!
EFEA Europe+Asia Forum odbędzie się w dniach 23-25 stycznia 2013 w Petersburgu. EFEA jest konferencją skierowaną do profesjonalistów z branży spotkań. Obejmuje ona obszar Rosji, jak i również innych zainteresowanych tym tematem krajów, posiadających wspólne cele biznesowe. Gdańsk będzie miał szansę zaprezentować się tam już drugi raz z rzędu. Anna Górska - prezes zarządu Gdańsk Convention Bureau/Gdańskiej Organizacji Turystycznej, będzie pełniła rolę mówcy i weźmie udział w dwóch sesjach. Przedstawi prezentację pod tytułem: "Infrastruktura kongresowa: ocena, możliwości"., podcza której podjęta zostanie próba odpowiedzi na następujące pytania: jakie wymierne korzyści przynoszą duże spotkania? Czy faktycznie są warte realizacji? Jak właściwie wykorzystywać nowopowstałą infrastrukturę?

Anna Górska sięgnie po najbliższe przykłady - zeszłoroczne EURO 2012 i związane z tym wydarzeniem inwestycje w Polsce. Promocja związana z realizacją omawianych mistrzostw przyniosła bardzo pozytywne efekty. Udało się stworzyć i umocnić w świadomości takie nazwy jak AmberExpo i stadion PGE Arena. W trakcie prezentacji pojawią próby odpowiedzi na pytania o przyszłość omawianych obiektów. Pani Anna Górska będzie też moderatorem panelu dyskusyjnego: "Social media i aplikacje mobile: porady dla użytkowników".

Nadrzędnym celem EFEA jest stworzenie dobrego gruntu pod umacnianie relacji międzynarodowych i zwiększanie aktywności inwestycyjnej.

Program Forum będzie składał się z następujących elementów:
- Sesja plenarna i panel dyskusyjny: uczestnicy będą rozmawiać o zmianach dotykających cały sektor branży spotkań.
- Spotkania przy okrągłym stole, tematyczne panele dyskusyjne: przemysł targowy, przemysł spotkań, turystyka biznesowa, marketing terytorialny.
- Sesje regionalne: dyskusje dotyczące możliwości, sytuacji wyjątkowych i wyzwań, które przemysł spotkań stawia przed organizatorami.
- Rosyjsko - niemiecka sesja przy współpracy z Association of the German Trade Fair Industry (AUMA): rozmowa na temat palących kwestii dotyczących działalności niemieckich organizatorów wystawienniczych/targowych w Rosji; nauczania w obszarze przemysłu targowego (wymiana doświadczeń pomiędzy niemieckimi i rosyjskimi menedżerami).
- Centrum spotkań: miejsca dla spotkań indywidualnych
Uczestnictwo w Forum daje gwarancję zaznajomienia się zarówno z najnowszymi trendami przemysłu spotkań, jak i szczegółowymi informacjami branżowymi. To spotkanie jest również szansą na zaprezentowanie własnych koncepcji i planów w środowisku specjalistów. Pozwól dalej rozwijać się swojej sieci biznesowej!

Więcej informacji na stronie EFEAO GDANSK CONVENTION BUREAU:

Gdańsk Convention Bureau (GCB) zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów. Jest częścią Gdańskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia, które zrzesza ponad 110 członków. Miasto Gdańsk jest strategicznym Partnerem. Na mocy porozumienia z Polską Regionalną Organizacją Turystyczną (PROT) GCB jest odpowiedzialne za promocję turystyki biznesowej. Od 2007 GCB jest pełnoprawnym członkiem ICCA - największego stowarzyszenia w branży. Głównym zadaniem Gdańsk Convention Bureau jest promocja Gdańska i Regionu, jako destynacji konferencyjnej oraz pomoc organizatorom podczas planowania wydarzeń biznesowych w naszym regionie.INFORMACJA PRASOWA