Gdańsk Convention Bureau rozpoczyna współpracę ze szwedzkim Jonkoping Convention Bureau

Gdańsk Convention Bureau rozpoczyna współpracę ze szwedzkim Jonkoping Convention Bureau
Współpraca pomiędzy Biurami Convention jest nową tendencją na całym świecie. Gdańsk Convention Bureau, jako pierwsze w Polsce, nawiązało współpracę z biurem zza granicy. Ze względu na dużą konkurencję na rynku spotkań biznesowych, jest to dobra decyzja. Partnerstwo biur z Jonkoping i Gdańska pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń.

Celem podjęcia współpracy między tymi dwoma biurami jest między innymi wzajemne wsparcie w tworzeniu długo- i krótkoterminowych strategii działania. Wzajemna pomoc usprawni codzienną pracę biur, co pozwoli na zdobycie przewagi nad konkurencją w zakresie marketingu miejsc, głownie jeżeli chodzi o konferencje i kongresy.

Współpraca Gdańska i Jonkoping będzie się opierać m.in. na organizacji wspólnych wizyt studyjnych (ang. site inspection) i wzajemnej profesjonalnej ich ocenie, co pozwoli wyeliminować niedociągnięcia, błędy i sprawi, że wizyty organizowane dla dziennikarzy i operatorów staną się sukcesem danej destynacji w budowaniu swojej marki. Wizyta będzie przebiegać jak prawdziwa z uwzględnieniem hoteli, miejsc konferencyjnych, atrakcji turystycznych, usług transportowych itp. Wszystkie koszty wizyty studyjnej pokryje biuro zapraszające.

Gdańsk Convention Bureau oraz Jonkoping Convention Bureau będą się regularnie wymieniać informacjami o codziennych działaniach, radzić w sprawach dotyczących udziału w wydarzeniach organizowanych przez międzynarodowe stowarzyszenia, targów, wystaw, konkursów itp. Biura będą się też wymieniać informacjami o wydarzeniach biznesowych, które mogą zainteresować partnera. "Co drugi miesiąc będziemy do siebie przesyłać podsumowanie zawierające informację o podejmowanych ostatnio działaniach. Pierwszy taki dokument zostanie wysłany już w marcu 2012 roku." - mówi Anna Górska, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej / Gdańsk Convention Bureau.

Celem współpracy jest też wymiana wiedzy między miastami, określenie mocnych i słabych stron każdego z biur oraz usprawnienie codziennej pracy. "Ocenimy materiały marketingowe partnera, wymienimy opinie o narzędziach służących badaniom statystycznym oraz prowadzonych profilach w mediach społecznościowych, ocenimy skuteczność programów Ambasadorów Kongresów Polskich w Polsce i Szwecji. Wymienimy się doświadczeniem w tworzeniu ofert biznesowych oraz współpracy z lokalnymi partnerami" - mówi Ante Jankovic, prezes Jönköping Convention Bureau.

INFORMACJA PRASOWA