GCB wspiera międzynarodową konferencję fizyków

GCB wspiera międzynarodową konferencję fizyków
W dniach 5-8.09.2011 kolejna ważna konferencja odbędzie się w Gdańsku - International Congress on Ultrasonics.

International Congresses on Ultrasonics (ICU) to światowego formatu konferencje w celu przezwyciężenia rozdzielania naukowej i inżynierskiej społeczności pracującej w dziedzinie ultradźwięków. Oczekuje się, że ICU będzie doskonałą platformą wymiany między naukowcami z przemysłu, środowisk akademickich, rządów i dostawców sprzętu USG. Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet Gdański.

The International Congress on Ultrasonics 2011 jest trzecim, po Wiedniu 2007, Austrii I Santiago 2009, Chile światowym spotkaniem społeczności ultradźwięków kontynuującym długą tradycję konferencji międzynarodowych (organizowanych co dwa lata od 1963), jak również światowych kongresów (organizowanych co dwa lata od 1995). Ostatnie 6 lat doświadczeń przy organizacji ICU wykazały postęp w globalnym procesie integracji społeczności ultradźwięków i stanowią doskonałą platformę wymiany wiedzy zawodowej wśród naukowców i inżynierów z ośrodków akademickich i przemysłowych, jak również innych instytucji i miejsc ultradźwiękowa badania i aplikacji.

Gdańsk Convention Bureau (GCB) wspiera organizację ICU zapewniając udział wolontariuszy z projektu Gdańscy Akcjonariusze - konsekwentnie do celu. Nasi wolontariusze w dniach 4 i 5 września 2011 będą witać zagranicznych gości przylatujących na konferencję oraz koordynować działania na lotnisku. Projekt Gdańscy Akcjonariusze - konsekwentnie do celu jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010, a GCB realizuje go wraz z partnerem - RCW.

GCB przekazało również materiały promocyjne o Gdańsku i Regionie Pomorskim dla uczestników konferencji oraz organizuje punkt informacyjny o atrakcjach turystycznych podczas konferencji.

Źródło: http://icu2011.ug.edu.pl/ocs233-1/index.php/icu/icu2011

INFORMACJA PRASOWA