GCB w 2012 - Dobry Kurs Obrany!

GCB w 2012  - Dobry Kurs Obrany!
W dn. 12.12.2011 na Walnym Posiedzeniu Członków GOT zaakceptowany został plan finansowy i plan działań Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Gdańsk Convention Bureau (GCB) na 2012 rok. W przyszłym roku Gdańsk Convention Bureau będzie kontynuowało działania promocyjne na rzecz Gdańska i Regonu Pomorskiego zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, m.in. poprzez udział w największych targach przemysłu spotkań IMEX i EIBTM, organizację wizyt studyjnych, rozwój Pomorskiego Klubu Ambasadora Kongresów Polskich i produktów Turystyki biznesowej, aktywny udział w pracach najważniejszych branżowych stowarzyszeń, tj. ICCA i MPI.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, mamy zamiar również kontynuować serię szkoleń dla branży z dziedziny przemysłu spotkań. "Już teraz jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się europejskich biur convention w opinii zagranicznych ekspertów" mówi Anna Górska, Prezes Gdańsk Convention Bureau / Gdańskiej Organizacji Turystycznej. "To zobowiązuje i będziemy starali się ten poziom utrzymać" - dodaje.

Nowością w przyszłym roku będzie zacieśnienie współpracy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego, z którą będziemy współorganizowali udział Miasta w targach inwestycyjnych w Cannes w zakresie organizacji podróży. GCB ma również zamiar rozwinąć współpracę na zasadzie formalnego partnerstwa z innymi europejskimi Biurami Convention, w celu wymiany doświadczeń, formułowania dobrych praktyk itp. Od przyszłego roku w GCB powołane zostanie stanowisko Koordynatora. Rolę tą przejmie Marta Wiśniewska, pracująca dotychczas na stanowisku Specjalisty.

Na Walnym Posiedzeniu Członków GOT powołano również 3 zespoły robocze, których celem jest aktywne włączenie Członków GOT w działania organizacji. Jednym z nich jest zespół ds. turystyki biznesowej. Zapraszamy do udziału!

INFORMACJA PRASOWA