GCB Press Release - badania statystyczne

GCB Press Release - badania statystyczne
Czy badania statystyczne są ważne i dlaczego tak?

Gdańsk Convention Bureau przygotowuje kolejny raport statystyczny dotyczący przemysłu spotkań w Gdańsku i Regionie w 2012 roku.

Z początkiem roku 2009, w ramach projektu "Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska
i Pomorza"
,Gdańsk Convention Bureau/Gdańska Organizacja Turystyczna (GCB/GOT) rozpoczęło badania analizujące lokalny rynek przemysłu spotkań w latach 2009-2011.

Ponieważ wyniki badań okazały się niezwykle pomocne przy budowaniu strategii działania GCB i przedstawicieli branż związanych z turystyką biznesową, zdecydowano o kontynuowaniu projektu również w latach kolejnych. Gdańsk Convention Bureau prowadzi badania w oparciu o krótką ankietę, którą przesyła drogą mailową do ponad 60 hoteli i obiektów konferencyjnych z Gdańska i całego regionu pomorskiego.

Informacje zbierane są w oparciu o kryteria Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), które mówią o spotkaniach i wydarzeniach biznesowych spełniających następujące warunki:- skupiają min. 10 uczestników, trwają co najmniej 4 godziny,- miejsce, obiekt w którym odbywa się spotkanie zostało specjalnie w tym celu opłacone.
W ankiecie hotele/obiekty nie podają nazw firm organizujących spotkanie (określa się tylko branżę), nie ma również konieczności wskazywania jakichkolwiek kwot związanych z organizacją wydarzenia.

GCB zbiera jedynie podstawowe, bardzo ogólne informacje, które następnie wykorzystuje w przygotowaniu raportu statystycznego(wszystkie raporty z lat ubiegłych są dostępne na stronie http://gdanskconventionpl/pl/statystyki

W pracę nad raportem każdego roku zaangażowani są nie tylko pracownicy GCB, ale również przedstawiciele gdańskiego środowiska uniwersyteckiego na co dzień zajmujący się statystyką. Dzięki takiej współpracy przygotowywane dokumenty są rzetelne i wiarygodne. Ankiety są zbierane przez cały rok - GCB rozumie, że
w zależności od natężania ruchu turystycznego hotele/obiekty mogą więcej lub mniej czasu poświęcić na przygotowanie takich zestawień.

Dzięki takiemu elastycznemu podejściu, prostej ankiecie oraz wsparciu, na jakie mogą liczyć hotele/obiekty ze strony GCB z roku na rok przybywa partnerów, którzy chcą uczestniczyć w badaniach. Badania statystyczne są niezwykle ważnym źródłem wiedzy o danym regionie, pozwalają przewidywać trendy, budować strategię działania, ale też umożliwiają ocenę efektów podejmowanych działań.

W przypadku przemysłu spotkań statystyki pełnią też inną, istotną funkcję. Na ich podstawie bowiem tworzy się rankingi - krajowe oraz zagraniczne. Pozycja danego miasta w rankingu może (i bardzo często ma) znaczenia przy wyborze danej destynacji jako miejsca organizacji konferencji, kongresu itd..

Trójmiasto, zajmuje obecnie trzecią, po Warszawie i Krakowie, pozycję jeżeli chodzi o miasta
z największą liczbą wydarzeń biznesowych w roku
(prawie 5 tysięcy w 2011 roku).

Polska staje się coraz bardziej popularną destynacją - według rankingu ICCA (International Congress and Conference Associations) zajmuje 21. miejsce na świecie. Podobne badania przeprowadzają również inne convention bureax w Polsce, dane te są następnie przesyłane do Poland Convention Bureau, które co roku przygotowuje raport zbiorczy podsumowujący branżę przemysłu spotkań w całym kraju http://www.poland-convention.pl/pl/service/statistics/meetings-&-eventsstatistics/

Ze względu na to, jak ważne, nie tylko Gdańsk Convention Bureau, ale dla całej branży związanej z turystyką przemysłową, są badania statystyczne GCB postanowiło nie współpracować z tymi obiektami, które nie będą dostarczały wypełnionych ankiet. Jednocześnie ogromne podziękowania należą się tym hotelom, które podjęły współpracę z GCB i zdecydowały się brać udział w badaniach statystycznych. Zachęcamy serdecznie do zaangażowania się projekt badań statystycznych prowadzony przez Gdańsk Convention Bureau.

Ankiety za rok 2012 można przesyłać na adres [email protected] do 20 stycznia 2013 roku. ROK 2013 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM STATYSTYK więcej na http://www.statistics2013.org/ oraz na Facebooku GCB https://www.facebook.com/gdanskconventionbureau?ref=tn_tnmn