Forum Menadżerów Służby Zdrowia

Forum Menadżerów Służby Zdrowia
Dnia 26 kwietnia br. w Hotelu Czerniewski w Warszawie odbędzie się piąta edycja Forum Menedżerów Służby Zdrowia, której organizatorem jest Mazowieckie Centrum Biznesowe.

W trakcie wydarzenia eksperci poruszą zagadnienia związane bezpośrednio z biznesową stroną zarządzania placówką medyczną.Wśród partnerów merytorycznych znajdują się między innymi: Future MD, Kancelaria Fortak & Karasiński, Kancelaria APDK, Odo 24, Prawo i Wizerunek oraz Kancelaria Naworska Marszałek Jarzembska.

Tematyka imprezy obejmie ochronę danych osobowych, zasady prowadzenia dokumentacji (w wersji papierowej i elektronicznej), dotacje unijne, realizację i kontrolę umów z NFZ, współpracę z personelem medycznym, pozyskiwanie i budowanie długotrwałych relacji z pacjentami, nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych, a także kwestie związane ze zgodą pacjenta na zabieg i z konsekwencjami prawnymi wynikającym z jej braku.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do dyrektorów szpitali i przychodni, kadry zarządzającej Prywatnymi Centrami Medycznymi oraz menedżerów placówek leczniczych.

Następne wydarzenia z cyklu:
16.06.2016 Gdańsk
06.09.2016 Olsztyn
29.09.2016 Opole
13.10.2016 Rzeszów
08.12.2016 Łódź

INFORMACJA PRASOWA