Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) 14-16.05.2012, Katowice

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress)  14-16.05.2012, Katowice
Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowej. EEC to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z działem osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii, gości z Polski i z zagranicy. W minionej, III edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uczestniczyło sześć tysięcy gości, blisko tysiąc prelegentów i pół tysiąca przedstawicieli mediów.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane

IV Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się między 14. a 16. maja 2012 r. w Katowicach. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

Tematyka ponad stu sesji i dyskusji Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Szefem Rady Programowej EEC jest Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, którego autorytet stanowi rękojmię wysokiego poziomu merytorycznego imprezy.

Wśród wiodących tematów tegorocznej, czwartej już, edycji Kongresu znajdą się m.in.:

Europa 2020
•Budżet UE jako odpowiedź na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego.
•Nowe mechanizmy rozwojowe w budżecie UE. Priorytety i strategie.
•Efektywność wykorzystania środków budżetowych.
•Konkurencyjna gospodarka Unii Europejskiej.
•Kryzys finansowy UE – czas pilnych działań naprawczych.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Unijna polityka ochrony klimatu
•Integracja wobec wspólnego celu albo Europa dwóch prędkości. Cele polityki klimatycznej w oczach "radykałów" i "buntowników". Przestrzeń dla kompromisu.
•Polityka energetyczna i dążenie do bezpieczeństwa energetycznego jako czynniki integrujące kraje członkowskie.
•Walka ze zmianami klimatu w kontekście klimatu – konkurencyjność przemysłu europejskiego

Innowacje – globalny wyścig trwa
•Dlaczego przegrywamy? Warunki dla europejskiego przełomu w dziedzinie innowacyjności.
•Czynniki miękkie (edukacja, klimat dla innowacji, zmiany w mentalności, duch współpracy) i twarde (środki na badania i rozwój, prawne i polityczne mechanizmy wsparcia).
•Innowacje w praktyce. Sprawdzone światowe i europejskie modele współpracy nauki i biznesu.

UE i kraje Europy Centralnej – wobec spowolnienia gospodarczego
•„Stara” i „nowa” Europa – zależności, różnice i przewagi. Jak wspólnie stymulować rozwój gospodarek w czasach niepewności?
•Więcej integracji – energia Europy Centralnej wobec wewnętrznego kryzysu Unii. Infrastruktura i dostęp do surowców, rynek i inwestycje, wzrost gospodarczy.
•Zmiany na Wschodzie. Polityka zagraniczna UE szansą na nowy impuls w rozwoju gospodarczym.

Europa – Chiny. Forum współpracy gospodarczej
•Stan, uwarunkowania i perspektywy globalnej współpracy gospodarczej i wymiany handlowej między Europą i Chinami.
•Chińskie inwestycje bezpośrednie w krajach europejskich – dotychczasowy bilans. Aktywny kapitał chiński na rynku finansowym Europy.
•Możliwości dla chińskich inwestorów w Europie. Atrakcyjne obszary, branże i sektory. Działania konieczne do uruchomienia potencjału.
•Europejscy inwestorzy w Azji a potrzeby rozwojowe chińskiej gospodarki. Technologia, innowacyjność, know-how i inne atuty europejskiej firmy w Kraju Środka.
•Postrzeganie Chin jako partnera gospodarczego i handlowego w Europie. Wizerunek gospodarczej Europy w Chinach. Stereotypy i uprzedzenia wobec szybko zmieniającej się sytuacji. Konieczne korekty obrazów.
•Polska i Europa Centralna jako stabilne miejsce aktywności gospodarczej dla chińskich inwestorów. Rola Polski jako partnera Chin w Europie.

W zestawie tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012 nie zabraknie specjalistycznych dyskusji na tematy m.in.: energetyki, finansów, transportu, górnictwa, hutnictwa, ciepłownictwa, rynku gazu czy budownictwa. IV edycja EEC odbędzie się w przededniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, oczy Europy ponownie więc będą zwrócone na Polskę. EURO 2012 jako wielki projekt biznesowy, to kolejna ze ścieżek tematycznych Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice Twitter: https://twitter.com/EECKatowice Blip: http://eeckatowice.blip.pl/ Pinterest: http://pinterest.com/eecpoland/ Youtube: http://www.youtube.com/user/eecpoland Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/