Enterprise Investors bez praw do marki Orbis Travel

Enterprise Investors bez praw do marki Orbis Travel
Po złożeniu wniosku o upadłość biuro podróży należące do grupy Enterprise Investors bez praw do marki Orbis Travel

Zarząd PBP Travel Time (dawniej PBP Orbis) złożył wniosek o postawienie firmy w stan upadłości. Jest to wynikiem decyzji właściciela – grupy Enterprise Investors o niefinansowaniu biura podróży. W konsekwencji, ORBIS S.A. odbiera spółce z grupy Enterprise Investors licencję na posługiwanie się marką Orbis Travel.

„Jesteśmy rozczarowani postawą funduszu z grupy EI” – mówi wiceprezes ORBIS S.A. Ireneusz Węgłowski. Enterprise Investors powiadomił 14 września o niefinansowaniu zakupionej w I kwartale tego roku spółki PBP Travel Time (dawniej PBP Orbis), która działa na rynku pod znaną marką Orbis Travel. Podejmując tę decyzję fundusz nie uwzględnił oferowanego przez ORBIS S.A. pakietu pomocowego dla biura podróży. „Podczas trwających wiele tygodni rozmów wykazaliśmy maksimum dobrej woli, by pomóc spółce. Zadeklarowaliśmy na przykład dodatkowe środki finansowe w postaci gotówki oraz umorzenie części zobowiązań w stosunku do ORBIS S.A.” – mówi Węgłowski. Warunkiem było to, żeby właściciel również zainwestował w spółkę. Fundusz tego nie zrobił.

W ciągu ostatnich 2 tygodni zarząd PBP Travel Time (dawniej PBP Orbis) podejmował intensywne wysiłki, by znaleźć nowego inwestora. „Mimo że nie jesteśmy już właścicielem biura podróży staraliśmy się w miarę możliwości pomóc w tych działaniach. Niestety zakończyły się one fiaskiem” – mówi wiceprezes Węgłowski. W związku z tym ORBIS S.A. zdecydował się wypowiedzieć w trybie natychmiastowym umowę licencyjną uprawniającą do posługiwania się marką „Orbis Travel”. „Robimy to dla ochrony marki Orbis. Nie chcemy, by była ona kojarzona z nienależącą do nas firmą i jej zobowiązaniami” – dodaje Węgłowski.

ORBIS S.A. od marca br. nie jest już właścicielem Orbis Travel. Sprzedał wszystkie udziały (95,08%) CETO - spółce zależnej Enterprise Investors, jednego z najbardziej znaczących funduszy inwestycyjnych w Polsce. ORBIS S.A. podjął taką decyzję po tym, jak w 2009 roku podjął kolejne kroki zmierzające do silniejszej koncentracji na działalności hotelarskiej. O wyborze inwestora zdecydowały także zapewnienia Enterprise Investors, iż dzięki współpracy z posiadanym już przez fundusz litewskim biurem podróży Novaturas, Orbis Travel zwiększy swoją efektywność. Jednocześnie zawarto wówczas umowę licencyjną dotyczącą znaku towarowego „Orbis Travel”, na mocy której nowy właściciel mógł prowadzić działalność pod tą znaną marką.

Węgłowski potwierdza, że upadłość biura podróży nie tworzy zagrożenia dla sytuacji finansowej
ORBIS S.A. „Łączna wysokość ryzyk związanych z upadłością PBP Travel Time zamyka się w kwocie 13,6 mln złotych, co wynika z pożyczek oraz gwarancji z tytułu obowiązkowego dla biur podróży ubezpieczenia turystycznego udzielonych dawniej przez ORBIS S.A. temu podmiotowi” – wyjaśnia.

„Dodatkowo pragnę bardzo wyraźnie podkreślić – ORBIS S.A. od pół roku nie jest już właścicielem biura podróży działającego pod marką „Orbis Travel”, dlatego wyłączną odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu klientów, a także za rozwiązanie kwestii wycieczek, biletów i wszelkich zakupionych dotychczas imprez ponosi PBP Travel Time i jej właściciel CETO. Dotyczy to również organizacji pobytu gości międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, który rozpocznie się za kilka dni w Warszawie.” – mówi Ireneusz Węgłowski.

Poniżej znajduje się chronologia wydarzeń.

CHRONOLOGIA WYDARZEŃ:

Wrzesień 2009 – ORBIS S.A. podejmuje decyzję o sprzedaży spółki zależnej PBP Orbis znanej na rynku pod marką Orbis Travel
22 września 2009 – Pierwsze rozmowy z funduszem Enterprise Investors nt. ewentualnej sprzedaży spółki PBP Orbis
Listopad-grudzień 2009 – Dwa badania (due diligence) PBP Orbis przez fundusz Enterprise Investors
6 stycznia 2010 – zawarcie transakcji kupna udziałów w PBP Orbis przez spółkę należącą do Enterprise Investors
Od 7 stycznia 2010 – Przedstawiciele Enterprise Investors we władzach PBP Orbis
29 marca 2010 – Po udzieleniu zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta finalizacja transakcji
Koniec lipca 2010 – Fundusz Enterprise Investors zwraca się do ORBIS S.A. o rozpoczęcie rozmów na temat pakietu pomocowego dla PBP Orbis
8 września 2010 – Zgromadzenie Wspólników PBP Orbis podejmuje decyzję o zmianie nazwy spółki na PBP Travel Time
14 września 2010 – Fundusz Enterprise Investors informuje, że nie będzie inwestował w biuro podróży
28 września 2010 – Wobec nieznalezienia nowego inwestora, zarząd PBP Travel Time składa wniosek o ogłoszenie upadłości
29 września 2010 – ORBIS S.A. podejmuje decyzję o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym umowy licencji znaku „Orbis Travel” dla PBP Travel Time.

INFORMACJA PRASOWA