Edukacja w biznesie jako temat przewodni konferencji „Kapitał intelektualny i edukacja”

Edukacja w biznesie jako temat przewodni konferencji „Kapitał intelektualny i edukacja”

W dniach 4-6 grudnia br. w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbędzie się konferencja pt. „Kapitał intelektualny i edukacja”, w trakcie której wystąpią światowi eksperci edukacji w biznesie. Poruszą oni tematykę wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz przedstawią najnowsze trendy w branży edukacji biznesowej.

- Na całym świecie czynione są wielkie inwestycje w system edukacji i kapitał intelektualny. Podmioty sektora prywatnego i publicznego muszą zmierzyć się z problemami, które nie istniały jeszcze 20 czy 10 lat temu, takimi jak przeładowanie informacyjne czy niedobór nowych idei dla rozwoju biznesu – mówi prof. Jan Fazlagić, organizator konferencji „Kapitał intelektualny i edukacja”.

Te i inne problematyczne kwestie, związane z łączeniem nauki i biznesu zostaną poruszone w trakcie wydarzenia. Swoimi spostrzeżeniami w tym temacie podzieli się m.in. John Green, dyrektor Queen's College na Uniwersytecie w Cambridge, dzięki którego działalności szkoła ta stała się jedną z najbardziej prestiżowych w kraju.

Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość wysłuchania Colina Rose, byłego doradcy rządu Wielkiej Brytanii ds. edukacji, który opowie o nowoczesnych możliwościach technologicznych w nauce oraz przedstawi, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania ułatwiają przyswajanie wiedzy.

Kolejnym zagranicznym prelegentem będzie dr Windham Loopesco z Uniwersytetu Colorado w Denver. Opowie on o nowych kierunkach w zarządzaniu własnością intelektualną, z naciskiem na ich wykorzystanie w branży energetycznej. Doktor przedstawi również nowoczesne trendy technologiczne, mające na celu oszczędność energii oraz wspomaganie działań proekologicznych.

W trakcie konferencji wystąpi również Alan Maclachlan, światowej klasy biznesmen, który podzieli się z uczestnikami innowacyjnymi metodami szkoleniowymi, a także technikami umacniającymi relacje pracownicze i zwiększającymi zdolności przywódcze.

Łącznie, podczas omawianego wydarzenia wystąpi ponad 34 prelegentów z kraju i zagranicy. Ponadto, w trakcie trzydniowej konferencji będzie można wziąć udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez ekspertów z różnych stron świata. Wszelkie szczegółowe informacje na temat eventu można uzyskać na stronie www.ic2014.vistula.edu.pl.

INFORMACJA PRASOWA