Czy prawo autorskie zablokuje dostęp do kultury?

Czy prawo autorskie zablokuje dostęp do kultury?

W dniu 8 grudnia 2010 r., w Warszawie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja "Wirtualna kultura - prawne aspekty rozpowszechniania treści w cyberprzestrzeni". Pretekstem do zorganizowania Konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie „Czy prawo autorskie zablokuje dostęp do kultury”. Wstęp do polskiego wydania najsłynniejszej książki Lawrence Lessiga zatytułowano: „Kultura chce być wolna”. Podczas Konferencji prawnicy i ludzie kultury poruszą najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w kulturze oraz wiele innych zagadnień niezwykle istotnych dla instytucji kultury.


 Jest to pierwsza tego typu Konferencja, ukazująca w sposób holistyczny problematykę rozpowszechniania treści w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów instytucji kultury (muzealia, eksponaty, fotografie, zbiory biblioteczne itp.). Konferencja ma wymiar praktyczny. Wszyscy prelegenci, z autopsji, znają problemy związane z digitalizacją zbiorów oraz prezentacją treści na stronach internetowych instytucji kultury.


 Udostępnianie dóbr kultury w Internecie to wyzwanie, ale jednocześnie olbrzymi problem prawny. Tu nic nie jest oczywiste! Czy można digitalizować zbiory? Czy katalogi on-line są dopuszczalne jako forma promocji wystawy? Czy legalne jest pokazywanie wizerunków muzealiów w Internecie? Jak to naprawdę jest z biblioteką cyfrową? Jak wykorzystać "kruczki prawne" dla upowszechniania kultury. Odpowiedzi na te pytania padną podczas Konferencji.


 Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, którzy interesują się regulacjami polskiego prawa w zakresie rozpowszechniania dóbr kultury oraz tych, którym wolność kultury nie jest obojętna. Przyjdź, wysłuchaj prelegentów, zadaj pytanie! Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w konferencji. 


Więcej o konferencji, jego szczegółowy plan i formularze zgłoszenia znajdują się na stronie  www.wirtualnakultura.pl.


 INFORMACJA PRASOWA