Czterech nowych Ambasadorów Gdańska i Regionu

Czterech nowych Ambasadorów Gdańska i Regionu

Do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 14 osób. Swoje kandydatury zgłaszały miejskie convention bureaux. Spośród laureatów czterech jest związanych z Gdańskiem. Mamy nadzieję, że to przyciągnie do Pomorza jeszcze więcej spotkań biznesowych.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest organizowany i koordynowany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP). Ideą programu jest zachęcenie osób z różnych dziedzin - biznesu, nauki, specjalistów z wielu branż do skutecznego przyciągania do naszego kraju międzynarodowych konferencji i kongresów.

Ambasadorzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie w swoich dziedzinach oraz wyrobione zagraniczne kontakty. Są oni rzecznikami naszego kraju, by własnym słowem świadczyć o tym, że Polska jest wspaniałym miejscem do organizowania spotkań biznesowych.


10 października w Warszawie zostało wybranych 14 nowych ambasadorów, z czego 4 jest związanych z Uniwersytetem Gdańskim.

Oto oni:
 • 1.prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
 • 2.dr Piotr Kuropatwiński
 • 3.prof. dr hab. Mirosław Patalon
 • 4.dr Anna Kalinowska-Żeleźnik

Pozostałe osoby to:
 • 1.dr hab. inż. Piotr Augustyniak - Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 2.dr inż. Jacek Janiszewski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 3.prof. dr hab.med. Edward Czerwiński - Collegium Medicum UJ
 • 4.dr hab. Paweł Lula - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 5.prof. dr hab Marian Jaskuła - Wydział Chemii UJ
 • 6.prof. dr hab. med. Jacek Antoni Pietrzyk - Collegium Medicum UJ
 • 7.dr inż. Tomasz Schweitzer - Polski Komitet Normalizacyjny
 • 8.prof. zw. dr hab. Piotr Wilczek - Uniwersytet Warszawski , Uczelnia Vistula
 • 9.prof. dr hab. Ludwik Czaja - Uniwersytet Warszawski, Uczelnia Vistula
 • 10.dr nauk ekonomicznych Andrzej Byrt - Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

 • Nowo wybranym Ambasadorom serdecznie gratulujemy!

  W kapitule zasiedli m.in. prof. Janusz Lipkowski, przewodniczący kapituły i prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Bartłomiej Walas, wiceprzewodniczący Polskiej Organizacji Turystycznej, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW oraz dr hab. Maciej Mrozowski, medioznawca i wykładowca dziennikarstwa UW.

  Każdego roku wybieranych jest maksymalnie 20 ambasadorów.
  Gdańsk Convention Bureau bezpłatnie udziela pomocy wszystkim ambasadorom poprzez merytoryczne wsparcie i doradztwo, zarówno na etapie ubiegania się o organizację konferencji, jak i w trakcie organizacji konferencji (materiały promocyjne, punkty informacji turystycznej, pomoc wolontariuszy akcyjnych itp.).